Isännöinnin ammattitutkinnon suorittanut osaa hoitaa kiinteistökohteen hallintoa, taloutta sekä teknistä elinkaarta vuosikellon ja asiakkaan tai omistajan kanssa sovitun strategian mukaisesti. Isännöinnin ammattitutkinnon suorittanut hallitsee isännöintikohteen sopimusasiat, asiakirjakäytännöt sekä viranomaisilmoitukset. Hän osaa huolehtia riskienhallinnasta, asiakaspalvelusta ja viestinnästä kehittäen omaa toimintaansa nykyaikaisia työskentelytapoja hyödyntäen. Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa perusvalmiudet isännöitsijän tehtävissä ja suorittaa isännöinnin ammattitutkinto asunto-osakeyhtiön, toimitilan … Lue lisää

Lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen (25 osp) Kurssi sisältää koulutuksen alle kolmen kilon kylmäainetäytöksellä toimiviin laitteisiin. Henkilökohtaistamisen mukaan suoritat talotekniikan ammattitutkinnon osan: Lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen, jolla voi hakea Tukesilta asennus- ja vastuuhenkilöpätevyydet alle kolmen kilon kylmäainelaitteiden asennuksiin ja huoltoon tai Pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen, jolla voi hakea Tukesilta asennushenkilöpätevyyttä alle kolmen kilon kylmäainelaitteiden asennuksiin ja … Lue lisää

Tutkinnon suorittaja oppii koulutuksen aikana: Tunnistamaan yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja työhönsä liittyvät riskit. Tuntemaan yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön Oppii toimimaan ennalta ehkäisevästi, ongelma- vaara-, vahinko- ja uhkatilanteissa. Tuntemaan viranomaisorganisaatioiden ydintoiminnot. Palo- ja poistumisturvallisuuden perusteet. Yritysturvallisuuden osa-alueet. Tunnistamaan teknisen- ja rakenteellisen turvallisuuden kokonaisuuden. Toimimaan ensiaputilanteissa. Kenelle Yksityisestä turvallisuusalasta kiinnostuneille. Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia … Lue lisää

Laitoshuoltajan osaamisala on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kohteiden puhtauspalveluita toteuttaville. Tutkinnon suorittaminen pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta riippuen kestää 1-2 vuotta, yleisesti n. 1,5 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa ja tavallisin tapa onkin tehdä se oppisopimuksella. Kymsote-Kiinteistöt on Edukon kumppani ja toteutamme yhteistyössä koulutusta oppisopimuksella. Omaehtoisessa koulutuksessa avustamme paikan löytämisessä työelämässä oppimista varten. Kenelle Laitoshuoltaja toimii … Lue lisää

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittaneena sinulla on ammattitaito toimia itsenäisesti sähkö- ja automaatioalan monipuolisissa työtehtävissä. Osaat varmistaa työ- ja sähkötyöturvallisuuden työskennellessäsi vaativissa asennustehtävissä vaihtelevissa työympäristöissä. Osaat toimia suunnitelmallisesti ja huomioit kaikissa työprosessin vaiheissa asiakkaan tarpeet ja työlle asetetut vaatimukset. Osaat varmistaa, että työn lopputulos on turvallinen ja tarkoituksenmukainen asiakkaalle. Kenelle Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on … Lue lisää

Kiinteistönhoitajana työskentelet erilaisten rakennusten sekä piha-alueiden huolto- ja kunnossapitotehtävissä. Tunnet erilaiset työkoneet ja työtavat ja osaat huoltaa niin käyttämäsi koneita, kuin kiinteistöjen teknisiä järjestelmiäkin. Kenelle Henkilöille jotka työskentelevät kiinteistöhoitoalan työtehtävissä ja joilla on riittävä työkokemus alalta tai vastaavista työtehtävistä. Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet Kiinteistöpalveluala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä alueen kiinteistöhuoltoyrityksissä ja työpaikkoja on hyvin tarjolla. Kausittaisen työn … Lue lisää

Perhepäivähoitajana toteutat monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimit vastuullisena kasvattajana. Suunnittelet ja toteutat tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Kenelle Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai haluavat työskennellä perhepäivähoitajana, mutta joilla ei ole siihen sopivaa tutkintoa. Tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia (SORA-ala), jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaistamisen … Lue lisää

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, toimitilahuoltaja (AT) ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimia laitoshuollon tai toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa. Valinnaisten tutkinnon osien (yhteensä 30 kpl, joista valitaan 90 osp) mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat elintarviketeollisuuslaitokset, erityiskohteet, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kulttuurihistorialliset kohteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, puhdastilat, … Lue lisää

Metsäalan ammattitutkinnossa käydään läpi metsäasiat pähkinänkuoressa, mm. metsätalouden perusteet, käytännön metsähoitotyöt, puukauppa ja metsätalousyrittäjyys. Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Kenelle Koulutus on suunniteltu tuleville tai nykyisille metsänomistajille tai metsäalan yrittäjyyttä suunnitteleville. Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet Metsäalalle työllistytään usein yrittäjyyden kautta, johon koulutuksesta saa hyvät valmiudet. Koulutus antaa jatko-opintovalmiudet ja opintojen aikana on … Lue lisää

Matkailupalvelujen ammattitutkinto antaa erinomaiset valmiudet työskennellä monipuolisesti erilaisissa matkailualan työtehtävissä. Koulutuksessa käydään läpi asiakaslähtöistä tuotteistamista, työskentelyä neuvonnassa, myyntitehtävissä sekä tapahtumatuotannossa. Yrittäjille koulutus antaa lisäosaamista mm. alan lainsäädäntöön, tuotteistamiseen, paketointiin sekä kustannustehokkaaseen hinnoitteluun ja asiakaslähtöiseen laatuajatteluun. Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Kenelle Matkailupalvelujen ammattitutkinto sopii asiakaspalveluhenkiselle ja motivoituneelle opiskelijalle tai yrittäjälle alan … Lue lisää

Tullialan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka työskentelee Tullin operatiivisissa perustehtävissä tai yritysten tullaus- ja huolinta- tai alusselvitystehtävissä. Tullialan ammattitutkinto antaa valmiudet toimia ulkomaankauppaa hoitavien yrityksien tullaus-, huolinta- tai alusselvitystehtävissä. Tutkinto järjestetään yhteistyössä Tullin kanssa ja kouluttajina toimivat tullin ammattilaiset. Edukon kautta ei pääsee suoraan Tulliin töihin vaan ensin hakeudutaan Tulliin töihin, joka kouluttaa uudet henkilöt … Lue lisää

Liiketoiminnan ammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinoinnista tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa myyntiä sekä markkinointia, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta. Voit hakea opiskelemaan joustavasti jatkuvassa haussa sinulle sopivana ajankohtana. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Tutkinnon sisältö Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta … Lue lisää

Kansainväliseen liiketoimintaan suunnattu liiketoiminnan ammattitutkinnon osa sopii sinulle, joka toimit esimerkiksi logistiikan tai huolinnan parissa kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä ja haluat vahvistaa osaamistasi kansainväliseen kauppaan ja tullausasioihin liittyen. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: perehdytys tullitoimintaan, tavaran luokittelua ja toimista kansainvälisessä työympäristössä. Tutkinnon osan suorittaminen onnistuu erinomaisesti myös perehdytyksenä uusiin huolinnan tai ulkomaankaupan assistentin työtehtäviin. Tutkinnon osa suoritetaan … Lue lisää

Kokonaan verkossa toteutettavassa koulutuksessa opiskellaan verkossa tapahtuvaa asiakashankintaa, myyntiä ja sisällöntuotantoa. Siinä opitaan mittaamaan, seuraamaan ja analysoimaan markkinoinnin onnistumista digitaalisin keinoin. Voit hakea opiskelemaan joustavasti jatkuvassa haussa sinulle sopivana ajankohtana. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Kenelle Koulutus sopii yrittäjille sekä henkilöille, jotka haluavat vahvistaa osaamista ja ymmärrystään digitaalisessa markkinoinnissa. Koulutus soveltuu hyvin myös yhdistysten ja … Lue lisää

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten ja muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinnon suorittajan valitseman osaamisalan ja tutkinnon osiin liittyvien valinnaisuuksien pohjalta opiskelija voi toimia erilaisissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä. Voit hakea opiskelemaan joustavasti jatkuvassa haussa sinulle sopivana ajankohtana. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Kenelle Liiketoiminnan ammattitutkinto vastaa kaupan ja palvelualan … Lue lisää

Haluatko työllistyä alalle, jossa on hyvät työllistymis- ja palkkakehitysnäkymät? Suoritettuasi talotekniikan ammattitutkinnon osoitat olevasi asennuksen ja huollon osaava ammattilainen. Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Nuohooja esite (PDF) Kenelle Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on talotekniikan perustutkinto tai perustutkintoa vastaavat tiedot ja taidot. Molemmissa tapauksissa henkilöllä tulee olla alalta muutaman vuoden työkokemus. … Lue lisää

Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittanut henkilö pystyy tekemään rakennusalan vaativia töitä itsenäisesti ammattilaisilta edellytettävällä tahdilla. Hän osaa toimia rakennustyömaalla laadukkaasti ja kustannustehokkaasti huomioiden asiakkaiden vaatimukset ja työmarkkinoiden pelisäännöt. Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittanut kehittää jatkuvasti osaamistaan sekä hoitaa ammattialansa tehtävät itsenäisesti muuttuvissakin toimintaympäristöissä. Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Kenelle Talonrakennusalan ammattitutkinnon opiskelu sopii rakennusalalla työssä … Lue lisää

Haluatko kehittyä lähiesihenkilönä, johtaa tiimiäsi ammattitaidolla ja kehittää vastuualuettasi ja sen toimintaa? Tule suorittamaan lähiesimiestyön ammattitutkinto! Tutkinto sopii kaikilla toimialoilla työskenteleville. Saat perustiedot esihenkilötyöstä sekä osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä, perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa … Lue lisää

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnossa voit hankkia ammattiosaamistasi työelämän tarpeiden mukaisesti tekstiili- ja muotialan tuotteiden suunnitteluun ja valmistamiseen tai palvelujen tuottamiseen. Voit hakea opiskelemaan joustavasti jatkuvassa haussa sinulle sopivana ajankohtana. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Kenelle Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on alan koulutusta tai työkokemusta tekstiili- ja muotialalta tai työskentelet muodin parissa. Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet Tekstiili- … Lue lisää

Voit hakeutua koulutukseen jos olet suorittanut alan perustutkinnon ja sinulla on työkokemusta. Ammattitutkinnon suorittaneena osaat toimia taloudellisesti sekä laatutavoitteiden mukaisesti tuotannon erilaisissa tehtävissä. Osaat toimia vastuullisesti ja turvallisesti huolehtien työturvallisuudesta, ympäristönsuojelusta sekä noudattaa työelämän toimintakulttuuria, ohjeita ja standardeja. Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Kohderyhmä Perustutkinnon suorittaneille sekä työelämäkokemusta omaaville henkilöille. Työllistyminen … Lue lisää

hae sivustolta