Vahvista osaamistasi hius- ja kauneudenhoitoalan työtehtävissä. Tule kouluttautumaan hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkintoon. Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto antaa sinulle valmiudet alan vaativimpiinkin työtehtävien hallintaan sekä toimia mm. yrityksen vastuutehtävissä, esimiehenä, asiantuntijatehtävissä, kouluttajana tai myymälävastaavana. Edukossa opiskelet joustavasti, oman työn ohella. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Toteutus Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opintoina 2 päivää kuukaudessa klo … Lue lisää

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu johtavassa asemassa toimiville henkilöille, jotka haluavat syventää johtamisosaamistaan. Tutkinto soveltuu jo pidempään toimineille yrittäjille, jotka haluavat kehittää yritystoimintaansa ja johtamisosaamistaan esimerkiksi yrityksen laajentuessa. Valmennuksen tehtävät pohjautuvat opiskelijan yrityksen tarpeisiin. Osaaminen osoitetaan omassa työtehtävässä erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella (keskimäärin 1,5 vuotta). Koulutus on monimuotokoulutusta painottuen … Lue lisää

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto antaa valmiudet toimia erityisruokavalioiden asiantuntijana työyhteisössä. Tutkinnon suorittanut dieettikokki osaa suunnitella ja valmistaa aterioita erityisruokavaliota noudattaville ja toimia asiantuntijana työyhteisössä. Koulutukseen on jatkuva haku. Valintahaastatteluun kutsutaan hakemusten perusteella. Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 160 osaamispistettä. Kenelle Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu alalla työskenteleville dieettiruokien valmistajille ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa. Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet Tutkinnon suorittanut dieettikokki toimii … Lue lisää

Vanhustyön erikoisammattitutkinto antaa valmiudet tehdä vanhustyön erikoisosaamista vaativia  tehtäviä tutkinnon suorittajan omalla osaamisalueella. Tutkinnon tavoitteena on antaa asiantuntijavalmiuksia vanhustyön erikoisosaamista vaativiin tehtäviin vanhuksen kuntouttavassa hoito- ja huolenpitotyössä sekä ikääntyvien palvelujen kehittämiseen. Kenelle Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu vanhustyössä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille … Lue lisää

Tutkinnon suorittaja saa valmiudet toimia asiakkaan ja hänen läheisensä terveyttä edistävässä, ehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihdetyössä lastensuojelun ja mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä. Kenelle Pääsyvaatimuksina ovat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet Koulutus antaa mahdollisuuden toimia omassa työssä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana tai vaihtaa … Lue lisää

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut tietää yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut ja niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä tarvittavilta osin turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön. Hän tuntee yksityisen turvallisuusalan työtehtäviä sivuavat viranomaisorganisaatiot, niiden ydintehtävät sekä yritysturvallisuuden osa-alueet. Hän tietää lisäksi yksityisen turvallisuusalan työtehtäviin liittyviä riskejä ja yleisimpiä poikkeamatilanteita ja osaa toimia työturvallisuuden edellyttämin tavoin. Hän tuntee myös … Lue lisää

Työvalmentajana toimit työvalmennuksen asiantuntijana ja vastuuhenkilönä työyhteisössäsi. Tunnet työvalmennukseen liittyvät kuntoutukselliset ja työelämään valmentavat tekijät. Toimit työssäsi aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti edistäen asiakkaiden kuntoutumista heidän tavoitteiden mukaisesti, sekä ohjaat heitä tarvittaessa oikeiden palvelujen piiriin. Kehität aktiivisesti työtäsi yhdessä työyhteisösi kanssa. Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Kenelle Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat … Lue lisää

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon suorittaneena hoidat ja järjestelet alan asennusurakan järjestämiseen liittyvät käytännön työt. Ohjaat, aikataulutat ja toimit vastuullisena työnjohtajana asennustyössä. Osaat toteuttaa asennustyön suunnitelmien, työselostusten, laatuvaatimusten ja viranomaismääräysten mukaisesti. Hallitset talouden ja toimit annettujen raamien sisällä. Kykenet ohjaamaan ja vastaat asentajaryhmän toiminnasta. Hallitset työmaahan, työmaan sidosryhmiin ja viranomaismääräyksiin liittyvän viestinnän. Luot edellytykset turvalliselle toteutukselle, … Lue lisää

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet toimia alan monipuolisissa esimiestehtävissä. Koulutus on monimuotoista ja edellyttää opiskelijalta mahdollisuutta työskennellä puhtaus- tai kiinteistöpalvelualalla opintojen aikana ja harjaantua esimiestyöhön. Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Kenelle Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu alalla työskenteleville esimiehille tai esimiehiksi aikoville ammattilaisille. Opintojen suorittaminen vaatii työ- tai harjoittelupaikan, … Lue lisää

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on osaamista toimia vaativissa liiketoiminnan asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Hänellä on hyvää liiketoimintaosaamista ja hän verkostoituu ammatillisesti. Hänellä on viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä tehtävissä tarvittavaa kielitaitoa. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Voit hakea opiskelemaan joustavasti jatkuvassa haussa sinulle sopivana ajankohtana. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Kenelle Tutkinto … Lue lisää

Talotekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaneena hoidat ja järjestelet talotekniikan asennusurakan järjestämiseen liittyvät käytännön työt. Ohjaat, aikataulutat ja toimit vastuullisena työnjohtajana asennustyössä. Osaat toteuttaa asennustyön suunnitelmien, työselostusten, laatuvaatimusten ja viranomaismääräysten mukaisesti. Hallitset talouden ja toimit annettujen raamien sisällä. Kykenet ohjaamaan ja vastaat asentajaryhmän toiminnasta. Hallitset työmaahan, työmaan sidosryhmiin ja viranomaismääräyksiin liittyvän viestinnän. Luot edellytykset turvalliselle toteutukselle, huolehtii työympäristöön … Lue lisää

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnossa voit kohdentaa ammattiosaamistasi työelämän tarpeiden mukaisesti tekstiili- ja muotialan tuotteiden suunnitteluun ja valmistamiseen tai palvelujen tuottamiseen. Voit hakea opiskelemaan joustavasti jatkuvassa haussa sinulle sopivana ajankohtana. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Kenelle Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on alan koulutusta tai työkokemusta tekstiili- ja muotialalta tai työskentelet muodin parissa. Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet Tekstiili- … Lue lisää

Vahvista osaamistasi vastuullisena työnjohtajana. Tule kouluttautumaan tuotannon esimiehen erikoisammattitutkintoon! Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto antaa sinulle valmiudet toimia esimiehenä ja tuotannon johtajana. Opit kehittämään ja johtamaan vastuullasi olevia tuotantoprosesseja, projekteja, henkilöstöä ja itseäsi esimiehenä. Opiskelijoille rakennetaan yksilölliset ja joustavat opintopolut, joiden mukaan laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Voit hakea opiskelemaan joustavasti jatkuvassa haussa sinulle sopivana ajankohtana. Haastattelussa … Lue lisää

hae sivustolta