Toteutus Koulutus sisältää 12 oppituntia sekä henkilökohtaiset käytännön harjoitukset. Opetusta on enintään 8 oppituntia (45 min. * 8) päivässä. Käytännön harjoituksiin käytetään 1-4 lisäoppituntia. Sisältö Ensimmäinen päivä, 8 oppituntia Lainsäädännön rakenne (VAK, ADR ja muut säännökset) Vastuut ja velvollisuudet vaarallisten aineiden säiliökuljetuksissa Säiliössä kuljetettavien aineiden luokat ja vaaraominaisuudet Ajolupavaatimukset Asiakirjat Varusteet Säiliössä kuljettamista koskevat määräykset … Lue lisää

Kohderyhmä Tutkinto on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, niin työnjohto-, käyttö- kuin asiantuntijatehtävissä toimiville. Toteutus Sähköturvallisuustutkinnon suorittaminen osoittaa, että tunnet sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet tutkintovaatimusten mukaisesti. Tutkinto on kaksiosainen. Hyväksytty suoritus edellyttää, että saat molemmista osista erikseen noin kaksi kolmasosaa maksimipistemäärästä. Hyväksytystä suorituksesta saat Sähköpätevyys 2- tai Sähköpätevyys 3- hakuun vaadittavan … Lue lisää

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville ammattilaisille, kuten asentajille, työnjohdolle, suunnittelijoille sekä asiantuntijoille. Toteutus Koulutus ja sähkötyöturvallisuuskorttikoe toteutetaan ryhmämuotoisen lähikoulutuksena 8 h. Sisältö Sähkön vaarat Sähkötyöturvallisuutta koskevat määräykset ja henkilöiden vastuut Turvalliset työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet Työskentely jännitteettömänä Lähityöt ja jännitetyöt Käyttötyöt sekä opastaminen Tentti Todistukset Sähkötyöturvallisuuspätevyys on voimassa viisi (5) vuotta. Hinta … Lue lisää

Sisältö väkivallan uhan tai väkivallan havaitseminen oman tunnetilan haltuunotto tilanteen ja yhteistyötarpeen arviointi toimintatavan valinta intervention toteutuminen tarvittavat jatkotoimenpiteet toiminnan arviointi ja siitä oppiminen Hinta 160 € (sis. alv) Todistus Toimitamme osallistujille viivytyksettä määräysten mukaisen todistuksen (kortin) suorituksesta. Vuoden 2024 koulutukset 12.9.2024 Koulutuspäivä klo 8 – 16 Verkkokauppaan, ilmoittaudu tästä Huom! Yritysten ja ryhmien ilmoittautumiset tyoelamapalvelut@eduko.fi … Lue lisää

Kohderyhmä Koulutus on suunnattu sähkö- ja hybridiajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin osallistuville henkilöille ; asentajat, vauriomekaanikot, työnjohtajat, korjaamon esimiehet ja teknisissä asiantuntijatehtävissä toimivat. Toteutus Koulutus toteutetaan ryhmämuotoisena lähikoulutuksena 8 h sisältäen koulutuksen sekä Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002 -kokeen Sisältö sähkön vaarallisuus  sähköturvallisuutta koskevat määräykset organisaation osaamistasot ja henkilöiden vastuut sähkö- ja hybridiautotekniikka opastaminen sähköturvalliseen työskentelyyn työskentely jännitteettömänä … Lue lisää

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät veden käsittelyyn ja vesijohtoverkostoon liittyvissä työtehtävissä esimerkiksi vesilaitoksen työntekijät, LVI-asentajat sekä kiinteistönhoitajat. Toteutus Koulutukseen sisältyy teoriaosuus ja osaamistesti palautteineen 1 pvä / 7 h. Testin hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin, voimassa 5 v. Noudatamme koulutuksessa Valviran ohjeistusta. Sisältö Koulutuksessa käsitellään veden mikrobiologiaa sekä veden puhdistusprosessit, vesijohtoverkostotöiden periaatteet, joilla … Lue lisää

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät allasveden käsittelyyn liittyvissä työtehtävissä julkisen uimahallin tai hoitolaitoksen työntekijänä, laitoshuoltajana tai kiinteistönhoitajana. Toteutus Koulutukseen sisältyy teoriaosuus ja osaamistesti palautteineen 1 pvä / 7 h. Testin hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää allasvesityökortin, voimassa 5 v. Noudatamme koulutuksessa Valviran ohjeistusta. Sisältö Koulutuksen sisältönä hygienia ja mikrobiologia, lainsäädäntö teemaan liittyen, vedenkäsittely sekä … Lue lisää

Kohderyhmä Koulutus sopii kenelle tahansa ammattialasta tai työtehtävästä riippuen. Alkusammutuskoulutuksessa vahvistetaan palonalkujen sammuttamistaitoja ja omia taitoja toimia palotilanteissa. Toteutus Koulutukseen sisältyy teoriaosio ja käytännön harjoitteet, kesto 2 h. Koulutus opettaa tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita. Sisältö Koulutuksen teoriaosuus sisätiloissa (1 h) sisältäen teemat tulipalon ominaisuudet, alkusammutuksen merkitys, toiminta tulipalotilanteessa sekä erilaisten palojen sammuttaminen alkusammutusvälineillä. … Lue lisää

Märkätilojen vedeneristäjän sertifikaattikoulutus koostuu teoriaosuudesta, kirjallisesta kokeesta ja näyttötyöstä. Opiskelija vastaa näyttötyökohteen hankinnasta. Märkätilojen vedeneristäjän sertifikaattiin vaaditaan rakennusalan työkokemusta 18 kk. Sertifikaatin myöntää Eurofins Expert Services Oy. Lisätietoja märkätilojen vedeneristäjän sertifikaatista löydät Rakentamisensertifikaatit.fi –palvelusta https://rakentamisensertifikaatit.fi/sertifikaatit/markatilojen_vedeneristaja Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, että hän pystyy tekemään märkätilojen vedeneristystöitä tämän päivän ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä … Lue lisää

Kohderyhmä Työturvallisuuskortti vaaditaan useissa teollisuuden sekä kuljetus- ja rakennusalojen työtehtävissä. Toteutus Ryhmämuotoisena lähiopetuksena toteutetaan yhden päivän aikana teoria ja koe. Sisältö Koulutuksessa kerrataan työturvallisuuskorttikoulutuksessa vaadittavat osa-alueet, kuten nolla tapaturmaa -periaate, työturvallisuusvastuiden, yhteisen työpaikan kuormitustekijöiden ja toimijoiden roolien sekä eri vaarojen tunnistamista. Koulutus valmentaa osallistujat työturvallisuuskorttikokeeseen. Noudatamme Työturvallisuuskeskuksen ohjeistusta. Mahdollinen uusintatestaus sovitaan osallistujan kanssa erikseen, mikäli … Lue lisää

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka käyttävät työssään tulityökaluja. Tulityö- ja kattotulityökorttikoulutus ovat yhdistyneet yhdeksi koulutukseksi. Nyt teet kaikki tulityöt yhdellä kortilla. Tulityökoulutus antaa sinulle tulityöpätevyyden. Toteutus Tulityökoulutus on yhden työpäivän mittainen ja sisältää kuusi oppituntia teoriaa, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kokeen. Sisältö Koulutukseen sisältyy seuraavat aihealueet: Tulityöt turvallisesti Vastuut ja velvollisuudet Tulityöriskit … Lue lisää

Kohderyhmä Hygieniapassi vaaditaan useisiin elintarvikealan työtehtäviin, esimerkiksi elintarvikkeiden parissa työskentelevälle sekä pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevälle henkilölle teollisuuden aloilla sekä erilaisiin palvelualojen tehtäviin liittyen. Toteutus Ryhmämuotoisena lähiopetuksena toteutetaan yhden päivän aikana teoria ja koe. Sisältö Koulutuksessa kerrataan hygieniatestissä vaadittavat osa-alueet, kuten mikrobeja ja niiden elinehtoja, hygieenisiä työtapoja ja henkilökohtaista hygieniaa sekä omavalvonta ja lainsäädäntö elintarviketyössä. Koulutus valmentaa … Lue lisää

Kohderyhmä Anniskelupassi tarvitaan työskenneltäessä vastaavana hoitajana esimerkiksi ravintoloissa ja baareissa. Anniskelupassitestin suorittaminen on toki hyödyllistä kenelle tahansa alalla työskentelevälle. Toteutus Ryhmämuotoisena lähiopetuksena yhden päivän aikana koulutus ja testi. Koulutus ja testi perustuvat Valviran Alkoholijuomien anniskeluohjeeseen. Sisältö Koulutuksessa kerrataan anniskelupassiin vaadittavat osa-alueet, kuten juomatietouden perusteet, alkoholijuomien ryhmittely ja anniskelu, mainontaan liittyvät ohjeistukset sekä viranomaislupiin liittyvät asiat. … Lue lisää

EA1 Kohderyhmä Ensiavun peruskurssi EA1 sopii kenelle tahansa alasta ja taidoista riippumatta; antamaan perusohjeet ja toimintatavat hätätilanteessa. Toteutus Ryhmämuotoisena lähiopetuksena kahden koulutuspäivän aikana, noin 8 h/koulutuspäivä Sisältö Koulutuksen sisältöinä: toiminta auttamistilanteessa tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö sekä tukehtumassa olevan henkilön ensiapu raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen sekä verenkierron häiriötila (sokki) … Lue lisää

Kenelle Ammattikuljettajille, jotka haluavat päivittää ammattipätevyyttään. Toteutus Kaikki koulutukset toteutetaan Trafin virallisten koulutusohjelmien mukaan ja niistä saa mainitut ammattipätevyyspäivät ja todistuksen. Ensiavun peruskoulutus EA1 16 h 11. – 12.9.2024 klo 8-16, 264 € + merkintä Hygieniapassikoulutus + testi, 22.4.2024 klo 8-14 + testi 14-15, 160 € + merkintä Hygieniapassikoulutus + testi, 14.10.2024 klo 8-14 + … Lue lisää

hae sivustolta