Raivaussahauskoulutus Mitä opitaan: Raivaussahauksen ja taimikonhoidon perusteet. Kenelle: Kaikille omatoimisesta metsänhoidosta kiinnostuneille nykyisille tai tuleville metsänomistajille. Toteutus: Lähiopetuksena, vuorovaikutteisia luentoja ja käytännön harjoituksia metsässä. Aloittavan viljelijän koulutus Mitä opitaan: Opitaan maatilalla työskentelemistä sekä maaseutuyrittämistä. Lisäksi opitaan kasvilajikohtaista tuottamista, eläinlajikohtaista tuotantoa tai hoitamista ja hyvinvoinnista huolehtimista tai luomutuotteiden tuottamista oman henkilökohtaisen kiinnostuksen ja suuntautumisen mukaan. Aloittavan viljelijän koulutus täyttää tilanpidon … Lue lisää

Hitsauksen täydennyskoulutus Mitä opitaan: Asiakkaan tarpeiden mukaisesti, esim. TIG-hitsaus, MIG-MAG -hitsaus, puikkohitsaus, kaasuhitsaus. Koulutuksessa voidaan valmentautua hitsausalan pätevyyskokeiden suoritukseen. Kenelle: Hitsauksen täydennyskoulutusta tarvitsevat, esim. talotekniikka-alan ja metallialan yritykset ja työntekijät, jotka tarvitsevat täydennyskoulutusta tai osaamisen vahvistamista hitsauksessa Toteutus: Teoriaopintoja ja harjoitteita Koneistus Mitä opitaan: Luomaan Solidworks- ohjelmalla 2D/3D -malli työpiirustuksesta tai valmiista työkappaleesta. Siirtämään mallinnettu kappale CAM ohjelmaan, … Lue lisää

Mittaus rakennusalalla Mitä opitaan: Tekemään kirjallinen työsuunnitelma, hallitsemaan laaja-alaisesti piirustukset, tekemään rakennusmittauksen työkokonaisuuteen liittyvät työt, tekemään rakennustyömaan mittaustöitä vaaituskojeella, laserilla ja takymetrillä, tekemään tiedonsiirtoa ja mittaustiedon käsittelyä tietokoneella, selvittämään mittaustyössä tarvittavat tiedot suunnitelmista ja suorittamaan merkintämittauksia, suorittamaan tarkemittauksen ja tulostamaan tarkepiirroksen, tekemään mittaustöihin liittyviä järjestely- ja viimeistelytöitä, ottamaan huomioon mittaustyölle asetettuja tarkkuusvaatimuksia sekä kontrolloimaan mittaustyönsä luotettavuutta … Lue lisää

Työhyvinvointikoulutuksia Koulutukset sopivat hyvin osana tyhy-päiviä ja ne suunnitellaan ja toteutetaan työyhteisön toiveiden mukaisesti. Ota yhteys ja suunnitellaan juuri teille sopiva kokonaisuus. Työnohjaus – kuulevat korvat, näkevät silmät VOIMAKEHÄ®- valmennus – Löydä oma polkusi loistaa! Työhyvinvointia yhdessä kokaten Työnohjaus – kuulevat korvat, näkevät silmät Mitä opitaan: Ymmärrystä työtä kuormittavista tekijöistä, työn aiheuttamista tunteista ja tuntemuksista, omasta ammatti-identiteetistä, … Lue lisää

Seksuaalisuus- ja kehotunnekasvatuskoulutuksia Koulutukset sopivat hyvin työyhteisöjen osaamisen kehittämiseen ja ne suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Ota yhteyttä ja suunnitellaan juuri teille sopiva kokonaisuus. Seksuaalisuus osana hyvinvointia Seksuaalisuus hoitotyössä Kehotunnekasvatus varhaiskasvatuksessa Seksuaalisuuskasvatus peruskoulussa Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus Seksuaalisuus osana hyvinvointia Mitä opitaan: Ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, jonka yksi osatekijä on seksuaalinen hyvinvointi. Sisällön voi valita ryhmän … Lue lisää

Terveys- ja hyvinvointialan koulutuksia   Näytteenotto hoitajan työssä Mitä opitaan: Tietoa laboratoriotutkimusprosessista, preanalyytikasta, tutkimusnimikkeistöstä, näytteenotosta, erilaisista näytteenottotekniikoista, näytteiden käsittelyyn liittyvistä asioista sekä verialtistustapaturmista. Kenelle: Veri-, erite- ja ihopistosnäytteitä ottaville hoitotyöntekijöille. Toteutus: Teoriaopinnot verkko-opintoina ja lähiopetusta yhtenä päivänä viikossa (yhteensä 15 tuntia lähiopetusta).  

Muita koulutuksia Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan työyhteisön toiveiden mukaisesti. Ota yhteys jaa suunnitellaan juuri teille sopiva kokonaisuus. Työväkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta Kulttuurien tuntemus Työväkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta Mitä opitaan: Työpaikalla tapahtuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyä ja hallintaa AVEKKI koulutus- ja toimintatapamallin avulla, haastavien työtilanteiden ennakointia, henkilöstölle suunnittelun ja viestinnän taitoja, tietoa aggressioita aiheuttavista tekijöistä sekä yhteistyön … Lue lisää

Turvallisuusalan koulutuksia Vartijan koulutus Järjestyksenvalvojan peruskoulutus Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus Väliaikaisen vartijan koulutus Kaasusumuttimen käyttäjäkoulutus Teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus Vartijan voimankäytön kertauskoulutus Järjestyksenvalvojan fyysisen voimankäytön lisäkoulutus   Vartijan koulutus 80 h Kenelle: Koulutukseen voi osallistua, mikäli sinulla on väliaikaisen vartijan (40 h) voimassa oleva koulutus. Mitä opitaan: Ammattitaito osoitetaan osallistumalla Vartijan koulutukseen ja suorittamalla sen jälkeen hyväksytysti opetusaiheita käsittelevä kirjallinen koe, … Lue lisää

Itsearviointi-, rekrytointi- ja perehdytyskoulutuksia Thomas-analyysi Perehdytys Kausityöntekijän perehdyttäminen Työhön palaavan työntekijän perehdyttäminen Thomas-analyysi Mitä opitaan: Itsearviointiin perustuva henkilökohtaisen profiilin analyysi HPA auttaa tarkasti selvittämään arvioitavan henkilön toimintatyyliä työssään. Analyysi kertoo henkilön vahvuuksista, rajoitteista, motivaatiotekijöistä, oma-aloitteisuudesta, kommunikointityylistä, kehittymismahdollisuuksista ja käyttäytymisestä painetilanteessa. Analyysi auttaa oman työtyylin kehittämisessä sekä erilaisten työskentelytapojen ymmärtämisessä ja huomioimisessa. Analyysiä voidaan käyttää myös koko … Lue lisää

Asiakaspalvelukoulutuksia Asiakaspalvelun avaimet Asiakaspalvelutehtävissä toimivien tsemppikoulutus Asiakaskeskeiset toimintatavat Asiakaspalvelun avaimet Mitä opitaan: Asiakaspalvelun perusteet, perustiedot ja taidot erilaisten asiakkaiden ja asiakaspalvelutilanteiden kohtaamiseen. Kenelle: Asiakaspalvelutehtävissä aloittaville, kausityöntekijöille, kokonaisille työyhteisöille. Toteutus: Monimuotototeutus. Asiakaspalvelutehtävissä toimivien tsemppikoulutus Mitä opitaan: Asiakaspalvelun vuorovaikutustaitoja, haastavien asiakastilanteiden hoitamista, reklamaatioiden käsittelyä ja palvelumuotoilun perusteita. Kenelle: Asiakaspalvelutehtävissä toimiville, kokonaisille työyhteisöille. Toteutus: Monimuotototeutus. Asiakaskeskeiset toimintatavat Mitä opitaan: Ymmärtämään asiakkuuden merkityksen osana työtä ja … Lue lisää

Esimiestyön koulutuksia Palvelumuotoilun perusteet LEANin perusteet LEAN – Kaizen menetelmä Esimiehen lakitieto Esimiesviestintä Muutoksen haasteet ja mahdollisuudet Tiimivalmennus esimiehille Tiimivalmennus Esimiehen rooli työyhteisössä – tehtävät ja vastuut Palvelumuotoilun perusteet Mitä opitaan: Palvelumuotoilun keskeiset käsitteet, menetelmät ja toimintatavat, palvelumuotoilun hyödyntäminen arkipäivän työssä. Kenelle: Palvelualoilla työskenteleville, asiasta kiinnostuneille, kokonaisille työyhteisöille toiminnan kehittämiseen. Toteutus: Monimuotototeutus, työpaikoille suunnitellut omat kokonaisuudet. LEANin … Lue lisää

YKI-tutkintojärjestelmä on Suomen valtion virallinen kielitutkintojärjestelmä. YKI-todistuksia voit käyttää esimerkiksi työn tai opiskelupaikan hakemiseen Suomen kansalaisuuden hakemiseen (suomen ja ruotsin kielen tutkinnot) kielitaidon tason osoittamiseen työnantajalle. YKI-testissä arvioidaan kielen neljää osataitoa: puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen. Tutkintopäivät 2023 Edukossa voit suorittaa yleisen kielitutkinnon suomen, ruotsin, englannin ja venäjän kielessä.   Tutkintopäivä Kieli Taso … Lue lisää

hae sivustolta