Ajoneuvoalan perustutkinnossa kehität osaamistasi erilaisten moottoriajoneuvojen huollossa, korjaamisessa tai maalaamisessa Edukon korjaamossa asiakastöiden parissa opettajien ohjauksessa. Meillä opit tuntemaan erilaisten ajoneuvojen perustekniikan ja osaat tulevaisuudessa soveltaa taitoja eri merkkien, vuosimallien ja materiaalien välillä. Asennuksiin, korjauksiin ja huoltotöihin liittyviä tyypillisiä työpaikkoja ovat auto- ja autotarvikeliikkeet, autokorjaamot ja huoltoasemat. Automekaanikoilla, autokorimekaanikoilla ja automaalareilla on varsinaisten korjaamotöiden lisäksi … Lue lisää

Ohjauksen osaamisalan suorittaneena työskentelet julkisella tai yksityisellä sektorilla, järjestöissä sekä muissa kasvatus- ja ohjaustyötä tekevissä organisaatioissa (varhaiskasvatus, oppilaitokset, nuorisotyö, lastensuojelulaitokset, perhetyö, tuettu asuminen tai työllisyyttä tukevat palvelut). Tutkinto ei anna erillistä ammattinimikettä, vaan on lisäkoulutusta. Kenelle Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo ohjauksen ammattilaisia ja haluavat syventää osaamistaan opintojen avulla. Henkilöillä on jo aiempaa … Lue lisää

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana työskentelet opettajan työparina ja oppilaiden sekä opiskelijoiden oppimisen ohjaajana ja tukijana aamu- ja iltapäiväkerhossa, perusopetuksessa ja toisella asteella (lukio ja ammatillinen koulutus). Kenelle Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai haluavat työskennellä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana, mutta joilla ei ole siihen sopivaa tutkintoa. Tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia … Lue lisää

Hoiva-avustaja avustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja työskentelee eri ikäisten asiakkaiden kanssa. Työ on ihmisläheistä ja edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Työssä tarvitaan vastuullisuutta, luottamuksellisuutta ja oma-aloitteisuutta. Hoiva-avustaja ei osallistu lääkehoitoon, eikä ole yksin työvuorossa. Työ on vuorotyötä ja tietotekniikan käyttötaidoista on hyötyä.  Hoiva-avustajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille: alalle aikoville, alalla työskenteleville ja ammatinvaihtajille. Koulutukseen … Lue lisää

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneena voit työskennellä hyvin monipuolisissa alan perustehtävissä, esimerkiksi vartijana, järjestyksenvalvojana tai teknisenä turvasuojaajana. Tutkinnon suorittanut osaa alaan liittyvän lainsäädännön ja tuntee tarvittavat viranomaisorganisaatiot. Hän osaa toimia vastuullisesti ja hallitsee vartijalle ja/tai järjestyksenvalvojalle kuuluvan voimankäytön. Kenelle Henkilölle, jolla on halua työskennellä monipuolisessa työympäristössä ja vaihtelevissa työtehtävissä. Voit suuntautua valinoillasi vartiointiin, järjestyksenvalvontaan tai toimintaan häiriö- … Lue lisää

Kodinhuoltaja toimii asiakaskohteessa kotityöpalvelujen työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Hän osaa tuottaa ruokapalveluja ja kotisiivouspalveluja asiakaskodeissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Lisäksi kodinhuoltaja osaa tehdä kodin siivouksen erityistilanteissa, hoitaa piha- ja ulkoalueita, huoltaa vaatteita ja tekstiilejä tai tuottaa avustamis- ja asiointipalveluja asiakaskodeissa. Kenelle Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kodinhuoltajan osaamisala on suunnattu kotipalveluyrityksiin ja hoiva-alan laitoksiin työhön … Lue lisää

Palvelulogistiikkatyöntekijänä toimit oleellisena osana tavara-materiaalilogistiikan ketjua työskennellen erilaisissa terminaaleissa ja varastoissa kuljetusketjujen solmu- tai päätekohdissa. Kenelle Varastotyössä tarvitaan huolellisuutta, tarkkuutta ja hyvää asennetta niin varaston järjestyksenpidossa ja asiakaspalvelussa. Varastotyötä tehdään erilaisten koneiden avustuksella, sekä paljon myös käsin jolloin työergonomia korostuu. Työhön kuuluu erilaisten digitaalisten varastojärjestelmien käyttöä. Varastotyö on usein vuorotyötä. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti täysi-ikäisille. … Lue lisää

Logistiikka-alan kuljetuspalveluissa toimit oleellisena osana tavara- ja henkilöliikenteen ketjua kuljettaen henkilöitä, erilaisia materiaaleja ja tuotteita. Edukon monimuotoisella kuljetuskalustolla opiskelet valitsemasi tutkintolinjan mukaisesti ajoneuvojen käyttöä, lastaamista ja kuljettamista. Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Kenelle Olet kiinnostunut toimimaan raskaan kaluston liikenteessä vuorokauden aikaan katsomatta. Olet tarkkaavainen liikenteessä ja omaat täsmällisen työskentelytavan. Oman mielenkiinnon ja … Lue lisää

Aloittavan viljelijän koulutus antaa tilanpidon jatkamiseen vaadittavan koulutusvelvoitteen. Koulutuksen sisältö suunnitellaan tilakohtaisesti yhdessä kouluttajan kanssa. Opiskelu on monipuolista, monimuotoista ja joustavaa. Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Kenelle Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti tuleville maatilan jatkajille ja sukupolvenvaihdoksen tueksi. Henkilökohtaisella suunnitelmalla voidaan myös tehdä muita koulutuskokonaisuuksia maatalouteen liittyen. Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet Koulutuksen suorittaneella … Lue lisää

Elintarvikealan perustutkinnon suoritettuasi voit työskennellä elintarvikkeiden valmistajana, leipuri-kondiittorina, lihatuotteiden valmistajana tai meijeristinä yritystoiminnan periaatteiden ja kestävän toimintatavan mukaisesti myös vaihtelevissa olosuhteissa ja kansainvälisessä ympäristössä. Edukossa voit opiskella seuraavilla osaamisaloilla: elintarviketeknologian osaamisala, elintarvikkeiden valmistaja leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori liha-alan osaamisala, lihatuotteiden valmistaja Elintarvikkeiden valmistajana työskentelet valmisruokatehtaassa tai erilaisissa elintarvikealan yrityksissä tai elintarvikeliikkeiden myynti- ja esittelytehtävissä. Leipuri-kondiittorin työpaikkoja … Lue lisää

Edukossa voi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittaa toimitilahuollon osaamisalalla. Toimitilahuollon osaamisalan suorittanut osaa tehdä asiakaskohteessa toimitilahuollon työtehtäviä toimia asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin erityistilanteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat. Koulutus painottuu … Lue lisää

Matkailuala on monen eri toimialan yhteistyötä (mm. ohjelma-, majoitus-, ravitsemis- ja liikennepalvelut). Matkailualan perustutkinto antaa monipuoliset taidot asiakaspalveluun sekä kansainvälisessä työympäristössä toimimiseen. Matkailupalvelujen tuottaja työskentelee erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä matkailuyrityksissä, hotelleissa, leirintäalueilla, ohjelmapalveluissa, messuilla, matkailuneuvonnassa tai erilaisissa matkailuun liittyvissä tapahtumissa. Koulutuksessa opiskelet matkailualan perusteita, sanastoa sekä termistöä, asiakaspalvelua, myyntiä- ja markkinointia. Teet työtä yksin tai työryhmässä ja … Lue lisää

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa saat hyvän pohjan kaikelle luonto- ja ympäristöalan opiskelulle. Koulutuksessa käydään läpi monipuolisesti lajitunnistusta sekä erilaisia elinympäristöjä. Opiskelun aikana liikutaan paljon maastossa eri vuodenaikojen mukaan. Koulutuksessa tehdään paljon käytännön työtehtäviä ja opetellaan käyttämään erilaisia ympäristönhoidon työvälineitä. Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Kenelle Koulutus sopii kaikille ikään katsomatta, jos vain … Lue lisää

Liiketoiminnan perustutkinto on monipuolinen ja työmarkkinoilla arvostettu ammatillinen perustutkinto. Työelämässä liiketoiminnan osaajia tarvitaan kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon suorittaminen mahdollistaa monipuolisesti kaupan alalla sekä yrityksen tai muun organisaation työtehtävissä toimimisen. Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Kenelle Tutkinto on tarkoitettu sinulle, joka haluat toimia asiakaspalvelun, myynnin, markkinointiviestinnän tai taloushallinnon työtehtävissä. Koulutus antaa hyvät perusteet … Lue lisää

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opinnot antavat laaja-alaiset kuvallisen ilmaisun perustaidot. Opintojen pääpaino on maalaamisen eri tekniikoissa ja ilmaisukeinoissa, mutta opintoihin sisältyy myös muita kuvallisen alan perustekniikoita: piirustusta, kuvanveistoa, taidegrafiikkaa, graafista suunnittelua, valo- ja videokuvausta sekä muita kuvallisen ilmaisun sovellusaloja. Opinnot sisältävät myös perehtymistä kuvataiteen ja taidemaailman perinteisiin ja historiaan, sekä niiden hyödyntämistä omassa kuvailmaisussa. … Lue lisää

Puuteollisuuden perustutkinnon suorittanut henkilö osaa mm. suunnitella ja valmistaa erilaisia puutuotteita ja puurakenteita, asentaa kalusteita sekä tehdä sisustusremontteja. Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Kenelle Koulutus tarkoitettu opiskelijalle, joka on kiinnostunut työskentelystä puumateriaalien ja kädentaitojen alalla. Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet Puuteollisuuden perustutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella toimintaansa ja työvaiheiden järjestyksen. Hän osaa käyttää ja … Lue lisää

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto antaa monipuoliset taidot ruoanvalmistus-, tarjoilu-, myynti- ja asiakaspalvelutehtäviin. Alan työpaikat ovat ravintoloissa, hotelleissa, henkilöstöravintoloissa, opiskelija- ja lounasravintoloissa, laivoilla, sairaaloissa, kahviloissa, pikaruokapaikoissa sekä juhlapalvelu- ja matkailuyrityksissä. Ravintola- ja catering-alan perustutkinto sisältää kaksi osaamisalaa: Ruokapalvelun osaamisala (kokki) Kokki erikoistuu monipuolisesti ruoanvalmistukseen: ruoka-annosten suunnitteluun, ruokien valmistamiseen ja tarjolle asettamiseen. Kokki käyttää toimintaympäristönsä mukaisia erilaisia työvälineitä … Lue lisää

Rakennusmaalauksen osaamisalan suorittanut maalari osaa tehdä korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöitä. Hän osaa myös tapetoinnin, tasoitetöiden ja ruiskumaalauksen perusteet. Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalauksen ja tapetoinnin lisäksi hänellä voi olla erikoisosaamisena julkisivujen pintakäsittelyt, erikoispinnoitteet, sekä laatoitustyöt. Lisäksi hän osaa maalata eri materiaaleista olevia rakennusosia ja kalusteita. Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Kenelle Pintakäsittelyalasta kiinnostuneille, jotka … Lue lisää

Kauneudenhoitoalalla hoidat, neuvot ja ohjeistat asiakasta kokonaisvaltaisesti ihonhoidossa erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Osaat tehdä kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä tunnet kauneudenhoitoalan tuotteet ja palvelut. Voit laajentaa osaamistasi mm. vartalohoito-, kylpylähoito- tai ehostuspalveluihin. Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Kenelle Sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään kauneuden ja hyvinvoinnin parissa. Omaat hyvät vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot sekä yrittäjämäisen … Lue lisää

Levyseppähitsaajat valmistavat metallilevyistä monenlaisia ohut- ja paksulevytuotteita. He hitsaavat, leikkaavat, muovaavat, hiovat, särmäävät, pyöristävät, taivuttavat ja poraavat metallilevyjä erilaisten koneiden ja laitteiden avulla. Työnkuva on monipuolinen, sillä tehtäviin kuuluu sekä metallilevyjen työstämistä että osien liittämistä. Tyypillisiä tuotteita ovat erilaiset putket ja säiliöt, mutta työ voi kohdistua yhtä hyvin myös sähkölaitteiden levyosiin, saunan kiukaisiin, jääkaappeihin sekä … Lue lisää

hae sivustolta