Päivitä osaamisesi hitsauksessa! Koulutuksen suorittanut osaa soveltaa työssään erilaisia tekniikoita sekä soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille, joilla on metallialan peruskoulutusta tai työkokemusta, jotka haluavat päivittää osaamistaan hitsauksen osalta. Suomen kielen osalta koulutuksessa saa tarvittaessa S2-tukea ammatillisen sanaston ja alalla toimimisen vahvistamiseen. Joten koulutuksen kautta voi … Lue lisää

Märkätilojen rakentamiseen liittyy paljon erilaisia rakennustöitä. Uudis- tai korjausrakennustyömaan märkätilarakentajalla on oltava perustiedot ja -taidot vesieristeistä ja tasoitetöistä. Tämä koulutus on siis hyvää täydennyskoulutusta rakennustöitä tehneille, jotka haluavat kehittyä rakennusalalla monipuolisiksi yrittäjähenkisiksi ammattilaisiksi. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet työskennellä vedeneristyskohteissa itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Kymenlaakson alueen työttömille tai työttömyysuhan alla … Lue lisää

Sähköalan täydennyskoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on sähköalan peruskoulutusta tai kokemusta alan työtehtävistä ja haluavat päivittää osaamistaan sähköasennusten osalta. Koulutus sopii myös maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on riittävä suomen kielen taito, ja jotka tarvitsevat mahdollisesti S2-tukea ammatillisen sanaston ja alalla toimimisen vahvistamiseen. Koulutuksen toteutus Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna (teoria ja käytännön harjoittelu), joka sisältää lähi- ja etäopiskelua … Lue lisää

Hoiva-avustaja avustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja työskentelee eri ikäisten asiakkaiden kanssa. Työ on ihmisläheistä ja edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Työssä tarvitaan vastuullisuutta, luottamuksellisuutta ja oma-aloitteisuutta. Hoiva-avustaja ei osallistu lääkehoitoon, eikä ole yksin työvuorossa. Työ on vuorotyötä ja tietotekniikan käyttötaidoista on hyötyä. Hoiva-avustajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille: alalle aikoville, alalla työskenteleville ja ammatinvaihtajille. Koulutukseen … Lue lisää

Tämä koulutus antaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia monikulttuurisuuden vaikutuksesta hoitotyöhön ja soveltaa opittuja taitoja käytännön työelämässä. Koulutukseen sisältyy orientaatiojakso sekä ammattisanastoa S2-opiskelijoille. Koulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalan työ- ja koulutusmahdollisuuksista kiinnostuneille. Koulutus antaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia monikulttuurisuuden vaikutuksesta hoitotyöhön ja soveltaa opittuja taitoja käytännön työelämässä. Koulutuksen sisältö Koulutuksen aikana käsitellään erilaisista kulttuuriryhmistä lähtöisin olevien … Lue lisää

Tutustuminen sosiaali- ja tervesyalaan -koulutus on suunniteltu tarjoamaan opiskelijoille matalan kynnyksen mahdollisuus tutustua sosiaali- ja terveysalan koulutukseen sekä alalla työskentelyyn. Koulutuksen tavoitteena on herättää yleistä kiinnostusta ja antaa käsitys alan sisällöistä ja vaatimuksista. Koulutuksen tavoitteena on herättää yleistä kiinnostusta ja antaa käsitys alan sisällöistä ja vaatimuksista. Opintojakso koostuu opettajavetoisista alkuosuuksista, joiden jälkeen opiskelijat voivat suorittaa … Lue lisää

Lähihoitajan työssä hoidat ja pidät huolta asiakkaista, ohjaat ja avustat terveellisissä elintavoissa ja elämänhallinnassa, tuet asiakkaita myös toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä ohjaat erilaisten tukien ja palvelujen pariin. Lähihoitajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille, alalle aikovista aina ammatinvaihtajiin.  Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito (kielitaitovaatimus B1.2). Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto kuuluu SORA-lainsäädännön piiriin, ja siihen liittyy tutkintokohtaisia terveydentilaan ja … Lue lisää

Ajoneuvojen teippaus- ja fixua -koulutuksen tavoitteena on oppia toimintaperiaatteet autojen kokonaisvaltaiseen puhdistukseen, kiilloitukseen, teippauksiin ja kalvoituksiin. Autojen fiksaaja/teippaaja työskentelee ajoneuvojen puhdistukseen sekä fiksaamiseen ja teippauksiin erikoistuneissa yrityksissä sekä mainostoimistoissa edellä mainituissa töissä, tehden yhteistyötä muun muassa autoliikkeiden ja jälleenmyyjien kanssa. Koulutukseen ei vaadita välttämättä lainkaan ajo- neuvoalan teknisen puolen koulutusta tai kokemusta. Mutta sopii täydennyskoulutukseksi … Lue lisää

Oletko kiinnostunut ruoan valmistamisesta ammattikeittiössä? Tässä koulutuksessa opiskellaan ravintola- ja catering-alan perustutkinnon osa annosruokien valmistus (25 osp). Sisältö on rakennettu annosruokien valmistuksen tutkinnon osan keskeisistä työtehtävistä. Koulutuksessa saat mahdollisuuden käytännön läheiseen työskentelyyn niin oppilaitosympäristössä kuin työelämässäkin. Koulutus antaa valmiuksia ruoka- tai henkilöstöravintolan ruoanvalmistustehtäviin. Koulutus sopii myös maahanmuuttaja taustaisille henkilöille, joilla on riittävä suomen kielen taito, … Lue lisää

Oletko kiinnostunut valmistamaan elintarvikkeita joko käsityönä tai teollisuudessa? Koulutuksen sisältö on rakennettu elintarviketuotannossa toimimisen tutkinnon osan keskeisistä työtehtävistä. Koulutuksen aikana harjaannut eri oppimisympäristöissä elintarviketeknologiaan. Valmistat perinteisesti erilaisia ruokia, mutta opinnoissa käytät myös nykyaikaista teknologiaa. Koulutus sopii myös maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on riittävä suomen kielen taito, ja jotka tarvitsevat mahdollisesti S2-tukea ammatillisen sanaston ja alalla toimimisen … Lue lisää

Henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat työskennellä henkilöstöhallinnon/palkanlaskennan tehtävissä. Hakija voi olla alalla joskus työskennellyt ja/tai alaa aikaisemmin opiskellut tai alalle suuntaava henkilö, jolla on aikaisempaa kokemusta HR/taloushallinnon tehtävistä. Maahanmuuttajilta edellytetään riittävä suomen kielen taitotaso. Toteutus Koulutuksen aloitus on osoitteessa Taitajantie 2, 45100 Kouvola, muuten teoriaopetus on liveverkkoluentoina ja verkko-opiskeluna, 5 viikkoa. … Lue lisää

Koulutettaville opetetaan tavarankäsittelylaitteiden käyttöä ja trukinkuljettajana työskentelyä. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Opetuksessa erilaisia menetelmiä, tavarankäsittelylaitteiden, trukkien sekä simulaattoreita sekä Itslearning verkko-opiskeluympäristöä sekä tutustutaan työelämään yritysvierailuilla. Tavoitteena on opiskelijan työllistyminen heti koulutuksen jälkeen. Kenelle trukinkuljettajana toimiminen sopii Trukinkuljettajana toimiminen -osio on tarkoitettu henkilöille, joilla on kiinnostusta toimia trukin kuljettajana erilaisissa varastoissa tai terminaali ympäristöissä. Koulutuksessa opetellaan erilaisten trukkien … Lue lisää

Linja-autoliikenne on merkittävä osatekijä julkisen henkilöliikenteen kokonaisuudessa. Linja-autonkuljettaja on vastuuntuntoinen sekä asiakaspalvelutaitoinen, turvallisen ja taloudellisen ajotavan osaava ammattilainen. Mikäli koet motivaatiota ja halua kuulua henkilöliikenteen ammattilaisten joukkoon tulevaisuudessa, hae tähän koulutukseen! Kenelle linja-autonkuljettajan koulutus sopii Koulutus on tarkoitettu yli 23-vuotiaille henkilöille, joilla on jo ajo-oikeus B- tai C-luokan ajoneuvolle, sekä tarvitsevat työllistyäkseen henkilöliikenteen ammattipätevyyden, varmuutta … Lue lisää

hae sivustolta