Eduko på svenska

Kouvola Yrkesinstitut Ab, Eduko är ett yrkesutbildningsinstitut i vars olika utbildningar cirka 6 500 studerande deltar varje år. Eduko har över 300 experter på utbildning, rådgivning, administration och andra tjänster. 

Eduko ägs gemensamt av Kouvola stad och Stiftelsen för vuxenutbildning i Kouvola. Eduko är medlem i Education Finland och är även en Erasmus+-ackrediterad organisation. 

Eduko erbjuder många olika möjligheter till inlärning för individer och arbetslag.  

Edukos utbildningsprogram fokuserar på att utveckla de färdigheter och den kompetens som behövs i arbetslivet. Utbildningar, verksamheter och inlärningsmiljöer utvecklas i nära samarbete med arbetslivet och företag. 

Målet med studierna kan vara antingen en yrkesexamen (grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen) som kan avläggas på 1,5–3 år, fortbildning i 3–9 månader, eller en fortbildningskurs eller certifikats- och behörighetsutbildning på 1–60 dagar. Därtill erbjuder Eduko språk- och integrationsutbildning för invandrare och yrkesförberedande utbildning. Eduko erbjuder också kompetenskartläggning, coaching för arbetssökande, karriärrådgivning och rekryteringstjänster till både studerande och arbetsgivare. Vårt serviceteam stöder företag och organisationer i olika situationer, till exempel vid rekrytering och bestämning av finansieringsalternativ.    

En studieplan upprättas för varje studerande utifrån var och ens individuella behov, tidigare studier och arbetslivserfarenhet. Våra lärmiljöer är mångsidiga och flexibla; och vi kan erbjuda både kontaktundervisning på moderna campus, distansstudier och inlärning i arbetet. 

Alla yrkesexamina är kompetensbaserade och prestationer utvärderas i samarbete med arbetslivsrepresentanter. Inlärning i arbetet är en viktig del av inlärningsprocessen. 

Kontakta oss för mer information:

Tuija Arola
Direktör för utveckling
Kouvola Yrkeinstitut Ab
tel. +358 40 849 3838
tuija.arola@eduko.fi

hae sivustolta