Eduko

Etusivu  /  Eduko

Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko

Edukon omistajia ovat Kouvolan kaupunki (60 %) ja Aikuiskoulutussäätiö (40 %). Yhtiö tarjoaa ja järjestää toisen asteen koulutusta oppivelvollisille ja jatkuvan oppimisen opiskelijoille sekä muuta koulutusta ja työelämän kehitystä palvelevaa toimintaa. Kouvolan Ammattiopistolla Oy:llä on tytäryhtiö, EduKo koulutus- ja yrityspalvelut Oy, joka keskittyy koulutusliiketoimintaan ja koulutusvientiin. Kouvolan Ammattiopisto Oy:n toiminta käynnistyi 1.1.2022.

Rakennetaan yhdessä uutta

Uudessa yhtiössä yhdistettiin kahden oppilaitoksen, Kouvolan seudun ammattiopiston KSAOn ja Aikuiskoulutus Taitajan, vahvuudet ja tarjotaan entistä monipuolisempaa ja laadukkaampaa koulutusta ja palveluja opiskelijoille ja alueen työelämälle. Toimimme Utinkadun ja Taitajantien kampuksilla sekä Alakyläntiellä ja lentokonealan toimipisteessä Utissa. 

Hallitus huolehtimassa yhtiön hallinnosta

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Veikko Niemi. Muut hallitukset jäsenet ovat Mikko Jokinen, Titta Kyöstilä, Karoliina Kanerva, Päivi Sandås ja luottamushenkilöjäsenenä Mikko Jaanu. 

Näin Veikko Niemi kertoo hallituksen alkutaipaleesta:

”Kouvolan Ammattiopisto Oy Edukolla on takanaan nyt kolme kuukautta, ja voin jo nyt todeta että tehty päätös perustaa Kouvolaan yksi vahva ammatillisen koulutuksen toimija oli oikea. Eduko on ottanut näkyvästi roolia Kouvolan elinvoiman lisäämisessä osaamisen kautta. Palautteet yrityksiltä ja elinkeinoelämältä ovat olleet myönteisiä,  juuri aktiivisuus ja joustavuus ovat asioita joita yritykset arvostavat. Paljon on vielä tehtävää uuden toimintakulttuurin ja prosessien hiomisessa, mikä on ymmärrettävää kun kaikki asiat on mietittävä alusta asti. Edukon hallituksen tehtävä on tukea johtoa ja tehdä strategiset päätökset toiminnan  kehittämiseksi. Hallituksen kokoonpano täydentyi helmikuussa, ja uuden hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on Edukon strategian valmistelu keväällä yhdessä johdon kanssa. Yhtiörakenne on saatu valmiiksi, kun Edukon liiketoiminnasta vastaava tytäryhtiö Eduko Koulutus- ja yrityspalvelut Oy järjestäytyi. Juuri liiketoiminnan puolella nähdään paljon mahdollisuuksia volyymien lisäämiseksi mm. vienti-  ja yrityskoulutusten kautta.”

Johtoryhmä johtaa kokonaisuutta

Kouvolan Ammattiopisto Oy:ssä toimitusjohtaja|rehtori Petri Tanin työn ja johtamisen tukena on johtoryhmä:

 • oppimistoiminnan johtaja, vararehtori Timo Olli
 • kehitysjohtaja Tuija Arola
 • talouspäällikkö Saila Puhjo
 • henkilöstöpäällikkö Katriina Kari
 • hallintopäällikkö Heli Suutarinen
 • laatuasiantuntija Tiina Nokkanen

Kouvolan Ammattiopisto Oy:ssä toimii johtoryhmän lisäksi laajennettu johtoryhmä, jonka muodostavat varsinainen johtoryhmä, heidän alaisensa päälliköt ja tiimiesihenkilöt sekä työsuojelupäällikkö ja henkilöstön edustajana pääluottamusmies.

Eduko lukuina

 • perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoita vuodessa 3 500
 • vuosittainen opiskelijamäärä yhteensä 6 500
 • suomenkielisiä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja 63
 • henkilökuntaa noin 270
 • liikevaihto 30 milj. euroa

hae sivustolta