Kehittämishankkeiden tuloksia

Poistotekstiilin lajittelu | TYYKI-hanke

Tekstiililajittelun osaaminen kotitalouksissa on tulevaisuuden kansalaistaito, joka jokaisen tulisi osata. Oikeaoppisella kotitalouksissa tehtävällä tekstiilien lajittelulla säästämme tärkeitä luonnon raaka-aineita, pidennämme tuotteen käyttöikää, vähennämme loppujätteen määrää sekä aikaansaamme tulevaisuudessa työllistävää ja kilpailukykyä tuottavaa toimintaa.

Digitaidot haltuun | EETU-hanke

Harjoittele etsimään työpaikkoja ja tuomaan omaa osaamistasi esille esim. video-CV:n avulla. Opettele käyttämään verkkokokousvälineitä kuten Teams ja Zoom.
Kun osaat tekniikat ja etiketin, voit huoletta osallistua etäpalavereihin.

DIGIT2-traileri

DIGIT APP -traileri | DIGIT2-hanke

Digitaalisia työkaluja työvaiheiden oppimisen tueksi (salasana: Digit2 )

DIGIT-APP - Tärpit työelämään

DIGIT-APP — Tärpit työelämään | DIGIT2-hanke

DIGIT-APP — Tärpit työelämään on helppokäyttöinen, selaimella toimiva sovellus, jolla vahvistetaan käyttäjän digitaalisia taitoja ja työelämätietoisuutta. Kasvanut digitaalinen osaaminen tukee osallisuutta, työllistymistä sekä työssä ja opinnoissa pärjäämistä sekä kilpailukykyä.


Yrityksen digitaalinen perehdytysmateriaali | DIGIT2-hanke

Case Joutsenon Elementti & Kouvolan Lakritsi
(salasana: Digit2)


FAVET – FAcilitation for VET Trainers and Teachers | FAVET-hanke

Hankkeessa kehitetään opettajien digi- ja virtuaalisen opettamisen taitoja sekä niihin liittyviä oppimateriaaleja ja -menetelmiä, mm. pelillistämistä hyödyntäen. Hankkeen tuloksena syntyi pakopeli sekä Serious game.

For Future Professionals -hanke


For Future Professionals

Hankkeessa kehitettiin opiskelijoiden osaamisen kokonaisvaltaisen arvioinnin väline, jonka avulla voidaan tunnistaa osaamisvajeet ja ehdottaa mahdollisia toimia opiskelijan taitotason nostamiseksi. Lisäksi kehitettiin verkko-opetussisältöä valituille koulutusaloille: auto- ja matkailualat, johtaminen ja data-analytiikka.

Tunnistetut oppimisympäristöt Parikilla | HYBRID-hanke

Eduko oli hankkeessa osatoteuttajana yhdessä Parikin kanssa tunnistamassa työpajojen oppimisympäristöjä.

i-Mentor-portaali | i-Mentor-hanke

i-Mentor on maahanmuuttajataustaisille naisille suunnattu kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja vahvistaa liiketoimintaosaamista.
i-Mentor-portaali tarjoaa tietoa yrittäjyydestä sekä kulttuuristen tapojen soveltamisesta eurooppalaisessa toimintaympäristössä.

Työnantajamielikuvan kehittämisestä apua yrityksen rekrytointiongelmiin | Etukeno-hanke

Työnantajamielikuvalla tarkoitetaan sitä, millainen käsitys yrityksen työntekijöillä, potentiaalisilla työntekijöillä ja muilla sidosryhmillä on yrityksestä työnantajana. Työnantajamielikuvan suunnitelmallinen kehittäminen on erityisen tärkeää silloin, kun toimiala tai yritys kärsii työvoimapulasta.

KULMA-hankkeessa kehitetty työkirja

Kehitä liiketoimintaasi 12 kuukaudessa -työkirja | KULMA-hanke

Työkirja, jonka avulla voi kehittää omaa liiketoimintaasi vuoden jokaiselle kuukaudelle suunnitellun teeman mukaisesti. Työkirjassa paneudutaan mm. tuotteistamiseen, markkinointiin, asiakkaan ostopolkuun sekä hinnoitteluun. Selkeiden ohjeiden ja hyvien vinkkien avulla liiketoiminta kehittyy eikä yrittäjän hyvinvointiakaan ole unohdettu.

Taikasauvalla tuloksiin! Kasvun ja menestyksen visiointia | KULMA-hanke

Visioidaan ja suunnitellaan yrityksen tulevaisuutta siten, että realismijarru on pois päältä. Kuvitellaan yrityksen tulevaisuus kolmen vuoden päähän, eli missä ja millainen yritys olisi, jos käytettävissä olisi kaiken mahdollistava taikasauva.

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu | KULMA-hanke

Kuuntele KULMA-hankkeen podcastit.

hae sivustolta