Kehittämishankkeiden tuotoksia


Digitaidot haltuun | EETU-hanke

Harjoittele etsimään työpaikkoja ja tuomaan omaa osaamistasi esille esim. videoCV:n avulla. Opettele käyttämään verkkokokousvälineitä kuten Teams ja Zoom. Kun osaat tekniikat ja etiketin, voit huoletta osallistua etäpalavereihin.

Voit aloittaa opiskelun oheisista webinaareista, joista saat tiivistetysti ja monipuolisesti tietoa eri aihealueista.

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu | KULMA-hanke

Mitä on tuotteistaminen? Mitä tarkoittaa palvelumuotoilu? Kuuntele KULMA-hankkeen podcastit.

KULMA-hankkeen tavoitteena on yritysten ja yrittäjien muutoskyvyn edistäminen, luovien alojen ja matkailualan yrittäjien yhteistyön tiivistäminen sekä verkostoituminen ja sitä kautta uusien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen.

KULMA-hankkeessa kehitetty työkirja


Kehitä liiketoimintaasi 12 kuukaudessa -työkirja | KULMA-hanke

Työkirja, jonka avulla voi kehittää omaa liiketoimintaasi vuoden jokaiselle kuukaudelle suunnitellun teeman mukaisesti. Työkirjassa paneudutaan mm. tuotteistamiseen, markkinointiin, asiakkaan ostopolkuun sekä hinnoitteluun. Selkeiden ohjeiden ja hyvien vinkkien avulla liiketoiminta kehittyy eikä yrittäjän hyvinvointiakaan ole unohdettu.


Taikasauvalla tuloksiin! Kasvun ja menestyksen visiointia | KULMA-hanke

Visioidaan ja suunnitellaan yrityksen tulevaisuutta siten, että realismijarru on pois päältä. Kuvitellaan yrityksen tulevaisuus kolmen vuoden päähän, eli missä ja millainen yritys olisi, jos käytettävissä olisi kaiken mahdollistava taikasauva.

DIGIT-APP - Tärpit työelämään

DIGIT-APP — Tärpit työelämään | DIGIT-hanke

DIGIT-APP — Tärpit työelämään on helppokäyttöinen, selaimella toimiva sovellus, jolla vahvistetaan käyttäjän digitaalisia taitoja ja työelämätietoisuutta.

Kasvanut digitaalinen osaaminen tukee osallisuutta, työllistymistä sekä työssä ja opinnoissa pärjäämistä sekä kilpailukykyä.


Yrityksen digitaalinen perehdytysmateriaali | DIGIT2-hanke

salasana: Digit2

Case Joutsenon Elementti & Kouvolan Lakritsi

DIGIT2-traileri

DIGIT APP -traileri | DIGIT2-hanke

salasana: Digit2

Digitaalisia työkaluja työvaiheiden oppimisen tueksi

For Future Professionals -hanke

For Future Professionals

Hankkeessa kehitettiin opiskelijoiden osaamisen kokonaisvaltaisen arvioinnin väline, jonka avulla voidaan tunnistaa osaamisvajeet ja ehdottaa mahdollisia toimia opiskelijan taitotason nostamiseksi.

Lisäksi kehitettiin verkko-opetussisältöä valituille koulutusaloille: auto- ja matkailualat, johtaminen ja data-analytiikka.

i-Mentor-portaali | i-Mentor-hanke

i-Mentor on maahanmuuttajataustaisille naisille suunnattu kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja vahvistaa liiketoimintaosaamista.
i-Mentor-portaali tarjoaa tietoa yrittäjyydestä sekä kulttuuristen tapojen soveltamisesta eurooppalaisessa toimintaympäristössä.

hae sivustolta