Kansainvälisyys

Kansainvälinen Eduko

Kouvolan Ammattiopisto Edukon eri osaamisaloilla on pitkät perinteet kansainvälisyystoiminnasta. Suosituimpia toimintoja ovat opiskelijoiden ulkomaanjaksot ja henkilöstön job-shadowing sekä osallistuminen kansainvälisiin kehittämishankkeisiin. Tärkeä osa kansainvälistymistä ovat monipuoliset kieli- ja kulttuuriopinnot, vastaanotettavat kansainväliset opettaja- ja opiskelijaryhmät sekä maahanmuuttajakoulutus.

Edukon kansainvälisyystoiminta on työelämälähtöistä; tavoitteena on tukea alueen yritysten ja yhteisöjen kansainvälisten ja monikulttuuristen verkostojen kehittymistä sekä kouluttaa osaavia työntekijöitä kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen ja monikulttuuriseen toimintaan kotimaassa ja ulkomailla ja saavuttaa valmiudet sijoittua kansainvälistyville työmarkkinoille. Oppilaitoksen henkilöstölle tarjotaan niin ikään mahdollisuudet osallistua kansainväliseen ja monikulttuuriseen toimintaan ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan.

Eduko on Education Finlandin sertifioitu jäsen. Eduko on myös Erasmus+ -akkreditoitu organisaatio, joka toteuttaa ohjelman rahoituksen avulla opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuksia laaditun Erasmus+ -suunnitelman mukaisesti.

Työelämän yhteistyökumppanimme ovat tervetulleita osallistumaan Edukon kansainväliseen toimintaan, opintomatkoihin ja työelämässä tapahtuvaan oppimiseen.

Opiskelijoille osaamista ulkomailta

Työpaikalla järjestettävä koulutus ja opiskelu ulkomailla on yhä suositumpaa. Vuosittain suorittaa noin 100 opiskelijaa 3-8 viikon ulkomaanjakson. Suosituimpia kohdemaita ovat Saksa, Espanja, Hollanti, Italia, Iso-Britannia, Ranska, Malta, Kroatia, Kypros. Yhteistyöoppilaitoksia on myös Ruotsissa, Tanskassa ja Sloveniassa.

Eduko vastaanottaa vuosittain lähes saman verran opiskelijoita yhteistyöoppilaitoksista ulkomailta osallistumaan opetukseen oppilaitoksessa tai paikallisissa yrityksissä.

Henkilöstön kansainvälisyys

Edukosta osallistuu vuosittain eri kansainvälisyysprojekteihin ja asiantuntijavaihtoihin noin 50 henkilöä ja vuosittain vastaanotetaan saman verran opettajia, asiantuntijoita ja muuta henkilöstöä Kouvolan seudulle.

Kansainvälisyystoiminta Edukossa

Kansainvälisyystoiminta kuuluu Edukon kehittämispalveluihin, jonka esimiehenä toimii kehitysjohtaja.

Operatiivisesti toimintaa koordinoi kansainvälisyyskoordinaattori yhdessä eri koulutusalojen kansainvälisyysvastaavien kanssa muodostaen kansainvälisyystyöryhmän. Työryhmän vetovastuu on kansainvälisyyskoordinaattorilla. 

Kansainvälisyystoiminnan rahoituslähteinä ovat Euroopan Unionin Erasmus+ liikkuvuus- ja kumppanuushankkeet, Nordplus -ohjelman hankkeet, William ja Ester Otsakorven Säätiö, OPH:n osarahoittamat, EU:n ulkopuolisiin maihin suuntautuvat verkostot sekä omarahoitus.

hae sivustolta