Koulutusvienti

Suomalainen koulutusvienti on nopeassa kasvussa, ja me haluamme olla mukana! Järjestämme yhdessä verkostomme kanssa koulutuspalveluita ja vierailuita kaikille suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille. Koulutamme sekä Suomessa että asiakkaan kotimaassa. Edukossa koulutusvienti on tekemäämme palveluliiketoimintaa.

Mitä on koulutusvienti?

Koulutusviennillä ja koulutusosaamisen viennillä tarkoitetaan Suomen ulkopuolelle myytävää, osaamista kehittävää, voittoa tavoittelevaa toimintaa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkintojen ja niiden osien myynti, konsultointi, laajat kehittämispalvelut ja niihin liittyvät oppimisympäristöratkaisut.

Vaikka koulutusviennin asiakkaat ovat ulkomailla, toiminta voi tapahtua myös Suomessa. Koulutusvientiä on siis myös tilaus- tai muun koulutuksen järjestäminen Suomessa asiakkaan ollessa ulkomaalainen.

Ryhmämuotoiset tutkinto- ja lähtömaakoulutukset

Tutkintotavoitteista koulutusta myydään ryhmämuotoisena tilauskoulutuksena. Ryhmämuotoinen koulutus on maksullista koulutusliiketoimintaa, jossa opiskelijoiden rekrytointi ja valinta tehdään kiinteässä yhteistyössä lähtömaassa toimivan yhteistyötahon kanssa. Koulutuskokonaisuudet räätälöidään kulloisenkin toimeksiannon mukaisesti, ja ne voivat sisältää sekä lähtömaassa että Suomessa tapahtuvia ammatillisia- ja kieliopintoja verkko- ja lähiopetuksena. Opiskelijoiden työllistymisen tukemiseksi työnantajilla on tärkeä rooli koulutusprosessissa.

Työperäiseen maahanmuuttoon liittyen teemme myös suomalaisten työnantajien tarpeisiin räätälöityjä osaamiskartoituksia sekä lähtömaakoulutuksia.

Koulutusvienti kohdistuu erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille kuten sosiaali- ja terveys-, ravintola-, metalli- ja puhtauspalvelualat.

Räätälöityjä koulutusohjelmia opettajille ja oppilaitoksille

Tarjoamme asiantuntemusta koulutusjärjestelmien suorituskyvyn arviointiin sekä kehittämis- ja koulutusohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen niille maille, jotka haluavat parantaa koulutusjärjestelmiensä suorituskykyä. Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisen lisäksi tarjoamme kehittämisohjelmia digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöönottoon ja käytön tehostamiseen sekä oppilaitosten laadunhallintaa.

Tarjoamme myös organisaation kehittämisohjelmia, jotka on suunnattu olemassa olevien rakenteiden ja toimintatapojen hienosäätöön ja uudelleenmuotoiluun. Autamme organisaatioita löytämään parhaat koulutus- ja työelämän ratkaisut haasteisiinsa oppimisen ja koulutuksen avulla. Näiden ohjelmien kesto voi vaihdella yhdestä viikosta useisiin kuukausiin ja ne voivat olla esim.

  • 1-5 päivän työpajat ammatillisille opettajille opetussuunnitelmien ja oppimismenetelmien parantamiseksi, voidaan järjestää Suomessa tai ulkomailla
  • 5-10 päivän työssäoppimisohjelmat ammatillisille opettajille.
  • 1 – 10 päivän kehittämisohjelmat oppilaitosten rehtoreille ja johdolle.
  • 1-5 päivän esittelytilaisuudet ja työpajat digitaalisten oppimisympäristöjen käytön parantamiseksi
  • 1 – 5 päivän esittelytilaisuudet ja työpajat työelämäyhteistyön parantamiseksi ammatillisessa koulutuksessa.

Mestarikurssit

Mestarikurssin kesto vaihtelee yleensä yhdestä kolmeen viikkoon ja intensiivisen koulutusohjelman kesto voi vaihdella viikosta jopa lukuvuoteen ohjelman erityistavoitteista riippuen. Mestarikursseja tarjotaan sekä ammatillisen koulutuksen opettajille että opiskelijoille.

Tekniset ja koulutusvierailut

Ainutlaatuinen Technical Visit -konseptimme tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja osaamiseen. Koulutus- ja tekniset vierailut ovat räätälöityjä ja suunniteltu esittelemään suomalaisia käytäntöjä koulutuksessa ja yrityksissä. Edukon opiskelumahdollisuuksista kiinnostuneille ryhmille tarjoamme koulutusvierailuja. Autamme luomaan yhteyksiä Edukon ammattilaisiin, yrityksiin ja valtion organisaatioihin. Vierailun kesto voi vaihdella muutamasta tunnista muutamaan viikkoon ryhmän erityistarpeiden mukaan.

Leirit

Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista, jossa lapsille on tarjolla erinomaista ja kansainvälisesti korkeatasoista koulutusta. Lapsille tarjoamme innovatiivista opetustoimintaa omissa tiede-, liikunta- ja kielikeskuksissa Suomen luonnon ympäröimänä. Tarjoamme leirejä, jotka kaikki räätälöidään kunkin ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan ja jotka voidaan toteuttaa sekä kesällä että talvella. Opetustoiminta tukee 2000-luvun taitojen kehittymistä ja hyödyntää innovatiivisia suomalaisia pedagogisia lähestymistapoja ja menetelmiä. Leirin kesto on tyypillisesti yhdestä kahteen viikkoa.

OTA YHTEYTTÄ

hae sivustolta