Kehittämistoiminta ja hankkeet

Kehittämis- ja hanketyö on tärkeä osa toimintaamme. Suunnittelemme, toteutamme ja koordinoimme jatkuvasti erilaisia sisäisiä ja verkostoyhteistyönä toteutettavia projekteja ja hankkeita. Tätä työtä teemme yhdessä työelämän, toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Toimimme aktiivisesti ennakointi- ja innovaatioverkostoissa. Kansainvälisyys on kehittämis- ja hanketyön yksi keskeinen painopiste.

Toimintamme tuloksellisuus perustuu pedagogisen osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, jolloin oppiminen ja opetus vastaavat tarpeita ja odotuksia. Opetus ja toimintatavat kehittyvät opiskelijan, opetushenkilöstön ja johdon yhteistyöllä – pedagoginen kehittäminen on meillä jokaisen asia.

Kehittämisen painopisteet rakentuvat Edukon strategisille painopisteille. Kehitysjohtaja johtaa kehittämistoimintaa yhteistyössä johtajiston ja muiden esimiesten kanssa.

Strategisen kehittämisen tukena toimii:

  • strategian kehitystyöryhmä
  • pedagoginen kehitystyöryhmä
  • henkilöstön kehitystyöryhmä


Hankkeet

Edukon hanketoiminta perustuu toimialoilta esiin nousevien kehittämisehdotusten, oppilaitoksen strategian ja valtakunnallisten työelämä- ja koulutuspoliittisten linjausten pohjalta haettaviin hankkeisiin. Teemallisesti hankkeita toteutetaan erilaisiin alakohtaisiin ja yleisiin työelämän palvelu- ja kehittämistehtäviin sekä opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen  liittyen. Ammatillisena oppilaitoksena toimimme luontaisesti työelämän ja yritysten rajapinnassa. Osana hanketyötä toimimme aktiivisesti myös erilaisissa innovaatio- ja TKI-verkostoissa.

Eduko jatkaa edeltäjäorganisaatioidensa Aikuiskoulutus Taitajan ja Kouvolan seudun ammattiopiston hanketoimintaa.  Edukon tämänhetkinen hanketoiminta koostuu noin kolmestakymmenestä hankkeesta, jotka on rahoitettu pääasiallisesti EU:n sosiaalirahaston, aluekehitysrahaston, Opetushallituksen, Erasmus+ ohjelman, Kaakkois-Suomi- Venäjä CBC, sekä säätiöiden rahoituksesta.

Hankkeita toteutetaan joko päävastuullisena hankekoordinaattorina tai kehittämiskumppanina/osatoteuttajana muiden oppilaitosten ja työelämän kanssa toteutettavissa yhteistyöhankkeissa. Hankkeet ovat myös osa Edukon monipuolista kansainvälistä toimintaa ja teemme yhteistyötä lukuisten ulkomaisten ammatillisten ja korkea-asteen oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa. Hankkeet toteutetaan projektisuunnitelmien mukaisesti ja koko henkilöstöä kannustetaan osallistumaan kehitystyöhön.

Voit tutustua hanketoimintaamme tarkemmin hankesivultamme.

 

lisätietoja

Ota yhteyttä

hae sivustolta