Ennakointi

Ennakoinnilla pyrimme selvittämään, miten paljon ja minkälaista osaamista ja koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Ennakointitiedon pohjalta voimme reagoida proaktiivisesti työelämän osaamistarpeisiin. Ennakointitietoja hyödynnetään myös Edukon kehittämis- ja TKI-toiminnassa. Eduko on aktiivisesti mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa ennakointiverkostoissa. Olemme myös mukana Kymenlaakson Jatkuvan oppimisen verkostotiimissä.

hae sivustolta