Päättyneet hankkeet

Päättyneet hankkeet

Aito

Perhehoito tarjoaa iäkkäille uuden palvelumuodon kotihoidon, omaishoidon ja palveluasumisen rinnalle. Ikääntyneiden perhehoito perustuu toimeksianto sopimukseen tai yrittäjyyteen, jossa yrittäjä tarjoaa

Lue lisää

Desco

Desco-hankkeessa kehitetään logistiikka-alalle uutta opetusmateriaalia kunkin osallistuvan maan erityisosaamista hyödyntäen. Edukon erityisalana on talviolosuhteissa ajaminen.   Hankeinfo Hankkeen nimiDesco Toteutusaika1.9.2019 – 31.8.2022

Lue lisää

Digit

Tavoitteena on parantaa osallistujien työllistymistä tehostamalla työhön perehdyttämistä ja työvaiheiden oppimista digitaalisin menetelmin. Hankkeen tavoitteet ovat: Kehittää yrityskontekstissa ratkaisuja joilla

Lue lisää

Digit2

Digit2 – Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään -hanke Kasvanut digitaalinen osaaminen tukee osallisuutta, työllistymistä sekä työssä ja opinnoissa pärjäämistä sekä kilpailukykyä.

Lue lisää

Dronekoulutus

Maakuntaan luodaan yhteistyöverkosto, johon kuuluvat alueen oppilaitokset (Xamk, Eduko, Ekami)  ja droneteknologiasta kiinnostuneet yritykset. Yhteistyöverkoston pohjaksi projektikumppanit selvittävät nykyhetken ja

Lue lisää

EETU

EETU-hankkeessa kehitetyt digitaitomateriaalit EETU-hankkeen tavoitteena on kehittää koulutusta, joka parantaa haastavassa työmarkkina-asemassa olevien, opiskelijoiden sekä vähäisiä digi- ja etätyötaitoja omaavien

Lue lisää

Equity

Equity-hankkeen tavoitteena on kehittää yhteisiä toimintatapoja ja työkaluja maahanmuuttajanuorten koulutuksen ja työllistymisen nivelvaiheisiin. Hankkeessa kartoitetaan millaisia valmiuksia nuoret maahanmuuttajat tarvitsevat

Lue lisää

ETUKENO

ETUKENO-hankkeen tavoite on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille, yrityksiin ja muihin organisaatioihin ja yrittäjäksi, ja kehittää uusia innovatiivisia keinoja nopean

Lue lisää

HIOMO

   Hanke on suunnattu pienille (alle 50 työntekijää) ja mikroyrityksille (1-10 työntekijää). Hankkeen tavoitteena on kehittämistyöllä parantaa liiketoiminnan tuottavuutta ja

Lue lisää

Hybrid

Hybrid-hankkeen tarkoituksena on kehittää ammatillisten koulutusorganisaatioiden ja työpajojen yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten nivelvaiheita

Lue lisää

Hybrid50+

Hankkeen ensisijaisen kohderyhmänä ovat yli 54-vuotiaat työttömät ja työmarkkinoilla heikossa asemassa olevat henkilöt. Hankkeen keskeinen tavoite on toimintamallin sisällön ja

Lue lisää

JoPeda

JoPeda -hankkeella viedään oppilaitosta eteenpäin! Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Toimintakulttuurin uudistaminen ja asiakkaiden kannalta keskeisten palveluprosessien johtamisen kehittäminen. JoPeda -hanke

Lue lisää

Kaakon Kokka

Hankkeen myötävaikutuksella Kaakkois-Suomeen syntyy palvelupolku / toimintamalli yritysten osaamis-, työvoima- ja kansainvälistymistarpeiden ja kv-osaajien tuoman potentiaalin kohtauttamiseen. Kehitysprosessi rakentaa yrityksiä

Lue lisää

KOSKES

KOSKES – kiertotalouden  osaamiskeskus Hankkeen tavoitteena on luoda Hyötyvirta-yritysalueelle kiertotalouden osaamiskeskus KOSKES-konsepti, joka yhdistää yritykset, liiketoimintaa kehittävät organisaatiot ja oppilaitokset saman

Lue lisää

Kulttuurimatkailua Kouvolaan

Syksyllä 2022 oli myös FabLab-työpaja, jossa tehtiin yrityksille omia tuotteita. KULMA kulttuurimatkailua Kouvolaan -hanke 1.9.2021-31.8.2023, ESR-hanke KULMA-hankkeen tavoitteena on yritysten

Lue lisää

Läpi-VETO

Läpi-VETO Laadunhallintajärjestelmien toimivuuden edistäminen, laatukulttuurin arviointi ja parantaminen, laadunhallinnan tietoisuuden lisääminen.  Hankkeen tavoitteina ovat: Laadunhallintajärjestelmien toimivuuden edistäminen Verkoston organisaatioiden ja

Lue lisää

Newlog

   NEWLOG -hankkeella tavoitellaan ratkaisua logistiikka-alan voimakkaaseen murrokseen. Kasvu- ja rakennemuutoksiin kehitetään uudenlaisia toimintatapoja työllistämisen varmistamiseksi koulutusten avulla. Hankkeessa on

Lue lisää

NextSteps@TechVET

NextSteps@TechVET on tekniikan alojen hanke, jossa kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta ja digitaalisia ohjausmenetelmiä. Hanke edistää työelämän sekä opettajien ja

Lue lisää

Näkymä

Näkymä – tulevaisuusdataa päätöksentekoon   Näkymä – tulevaisuusdataa päätöksentekoon -hanke vahvistaa alueella tehtävän ennakoinnin vaikuttavuutta ja vie ennakointitietoa jatkotutkittavaksi ja

Lue lisää

Perusteista poluille

Perusteista poluille Hankkeen tarkoitus on kehittää opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja jatko-opintoihin pääsemiseksi sekä yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen.  Edukon tavoitteena on kehittää

Lue lisää

Race4Scale

Race4Scale -hankkeen erityistavoitteena on luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia autoalan venäläisten ja suomalaisten sekä kansainvälisten organisaatioiden kesken. Organisaatiot edustavat yrityksiä, oppilaitoksia, julkista

Lue lisää

SEIL

Hyvinvointiteknologia ikäihmisten kotona asumisen tukena Welfare Technology in a Cross Sectoral Learning EnvironmentSmart, Easy and Independent Living – SEIL SEIL-hankkeen

Lue lisää

TEFLON

TEFLON – Työelämäfoorumit ja laatua ohjaukseen Kohderyhmäopettajat, kouluttajat sekä välillisesti opiskelijat ja työelämän edustajat Tavoitteet 1. Työelämäfoorumitoiminnan kehittäminen Sosiaali- ja terveysalan työelämäfoorumitoiminnan

Lue lisää

USiTaT

Up-skilling Sustainibility in Travel and Tourism USiTaT-hanke kehittää matkailualan sosiokulttuurista vastuullisuutta. Matkailuala on kasvava tulon, työllisyyden ja vaurauden tuottaja. Sen

Lue lisää

Yhdessä parasta! Itä

Yhdessä Parasta! ITÄ   Asiakaslähtöisten ja yhdenmukaisten HOKS- sekä oppisopimus- ja koulutussopimusprosessien käyttöönotto. Hankkeen valtakunnalliset tavoitteet: Asiakaslähtöisten ja yhdenmukaisten HOKS-

Lue lisää

hae sivustolta