Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Digiosaava

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen   Digitalisaatio muuttaa työn sisältöjä ja tapoja tehdä työtä. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja

Lue lisää

GetInVET

Vihreä siirtymä ammatillisessa koulutuksessa Edistetään verkottuneiden ammatillisen koulutuksen koulutusohjelmien välistä monialaisuutta talotekniikan alalla keskittyen kestävän kehityksen osaamiseen. EU:n vihreän siirtymäsuunnitelman

Lue lisää

Green Deal -rakentaja

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan rakennusalan ammatillisten opettajien kestävään uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvän osaamisen lisääminen asiantuntijavetoisella valmennuksella ja kehitystyöpajoilla/aivoriihillä, joilla mahdollistetaan

Lue lisää

HYTKY

HYTKY – Hyvinvointia ja turvallisuutta Kaakon yhteistyönä  Hankkeen tavoitteet Ehkäistä alueen nuorten jengiytymistä ja rikollisuutta luomalla turvallisia kohtaamispaikkoja ja verkostoja

Lue lisää

Ketterä Kaakko

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja opiskelijakunnan toimintaa. Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja opiskelijakunnan toimintaa sekä kehitetään

Lue lisää

KIITO

KIITO – Innovaatioita, Osaamista ja Työllistymistä Kymenlaaksoon Hankkeessa luodaan konkreettisia toimenpiteitä aluetalouden monipuolistamiseksi, kansainvälistymiseksi ja työllisyyden parantamiseksi vihreän siirtymän ja

Lue lisää

OPVA haltuun – Framåt med SSS

Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten

Lue lisää

TEFLON2

Aiemmin toteutetun TEFLON – Työelämäfoorumit ja laatua ohjaukseen -hankkeen toimesta kehitetty toimintatapa on mallinnettu. Sen jatkokehittäminen, pysyvien rakenteiden luominen ja

Lue lisää

Tekstiilit kiertoon Kymenlaaksossa

Poistotekstiilin keräyksen muuttuminen lakisääteisesti pakolliseksi vuoden 2023 alusta sai aikaan tarpeen luoda jakeen keräämiseksi ja hyödyntämiseksi tarvittavat alueelliset toimintamallit ja

Lue lisää

Tieto-osaava

Tieto-osaava-hanketta on toteuttamassa laaja, valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen verkosto, yhteensä 75 toimijaa. Verkostoa koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.  Hanke on suunnattu kaikille

Lue lisää

TYYKI

TYYKI – työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilikierrosta Hankkeessa tutkitaan mitä uusia ammatteja, työtehtäviä, tehtäväkuvia, työprosesseja ja osaamistarpeita tekstiilien kerääminen, käsittely,

Lue lisää

Vaikuttavat työllisyyspolut

Kouvolan kaupunki valmistautuu TE2024-uudistukseen, jossa pääosa nykyisten TE-toimistojen palveluista siirtyy kuntien järjestettäviksi vuoden 2025 alussa. Nykyisin palvelut järjestää valtio. Muutosta kutsutaan

Lue lisää

VIERKO

Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ammatillisessa koulutuksessa    Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen

Lue lisää

Älykkäästi osallistaen

Hankeen tavoitteena on kyselyistä ja palautteista saatujen kehittämistarpeiden pohjalta luoda ja juurruttaa pysyvä ja saumaton oppimisen tuen järjestelmä, joka vahvistaa

Lue lisää

 

Erasmus+ -akkreditointi ammatilliselle koulutukselle

Kouvolan Ammattiopisto Edukolle myönnettiin jo toiselle Erasmus+ -ohjelmakaudelle Erasmus+ -akkreditointi osoituksena laadukkaasta opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden toteuttamisesta.

Erasmus+ -akkreditointi mahdollistaa suunnitelmallisen ja strategisen kansainvälisen liikkuvuuden uudella ohjelmakaudella 2021-2027. Akkreditointi on osoitus organisaation sitoutumisesta Erasmus-ohjelman laatustandardeihin. Akkreditointi mahdollistaa säännöllisen vuosittaisen Erasmus-rahoituksen ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen.

Erasmus+ -akkreditointiin sitoutumalla vahvistamme, että olemme laatineet suunnitelman liikkuvuustoimintojen toteuttamiseksi osana laajempaa pyrkimystä kehittää organisaatiotamme ja noudattaa Erasmus-laatuvaatimuksia. Erasmus-suunnitelma on keskeinen osa Erasmus+ -akkreditointia.

Erasmus+ 2020-1-FI01-KA120-VET-092671

hae sivustolta