Strategia

Etusivu  /  Eduko  /  Strategia

Edukon strategia 2030

Kouvolan Ammattiopisto Oy Edukon toiminta käynnistyi tammikuussa 2022. Uudessa yhtiössä yhdistettiin kahden oppilaitoksen, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAOn ja Aikuiskoulutus Taitajan, vahvuudet. Vuoden aikana on tapahtunut paljon: rakennettu uutta, valittu käyttöön parhaita käytäntöjä ja myös vähän hiottu särmiä. Strategian etenemisestä ja itse strategiasta tiedotettiin ja viestittiin Edukon some-kanavilla sekä MyEdussa uutisin.  

Edukon strategia 2030 julkaistiin marraskuussa 2022 henkilöstön yhteisessä kehittämispäivässä, Eduko-päivässä elokuvan muodossa. Strategia luo yhteisen päämäärän, identiteetin ja tahtotilan uudelle yhtiölle. Strategia on nyt Edukon kulttuuri – miten näemme itsemme henkilöstön ja johdon silmin. Meillä on nyt punainen lanka ja juoni, jonka avulla menestytään ja erotutaan kilpailijoista.

Strategiatyön kehittämisryhmä valittiin vapaaehtoisista, strategiatyöstä kiinnostuneista henkilöistä huhtikuussa 2022. Strategian laatiminen alkoi tutustumalla KSAOn, Taitajan, Kouvolan kaupungin ja monien muiden oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen strategioihin, megatrendeihin sekä eri tilanteisiin sopiviin strategiatyökaluihin ja menetelmiin. Mahdollisuuksia oli monia: tehokkuuden parantaminen, uuden luominen, resurssien kehittäminen tai asemointi. Edukon strategian viitekehykseksi valittiin EFQM-malli (2019) tehokkuuden parantamiseksi.

Strategian laadintaan osallistettiin kyselyin, seminaarein ja foorumein opiskelijat, henkilöstö, työelämä ja sidosryhmät, hallitus, johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä.

Tahtotila / Visio

Edukolla on pyrkimys profiloitua osaamisen huippukampukseksi kaikille. Tahtotilamme on olla halutuin tulevaisuuden ammattiosaamisen kouluttaja- ja kehittäjäkumppani.

Perustehtävä

Edukon perustehtävä on vahvistaa opiskelijan osaamista ja hyvinvointia, sekä kehittää työelämää alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Lisäksi perustehtävään liittyy kasvun edellytyksien luominen ja yrittäjyyden edistäminen.

Arvot

Edukon arvot, jotka ohjaavat käytännön toimintaa ja valintoja joka päivä, ovat yhdessä oppien, kestävästi kehittäen ja avoimesti osallistaen. Arvojen ohjatessa toimintaa oppimisen ilo lisääntyy kaikkien toimijoiden kesken.

Oppimisen ilo lisää hyvinvointia ja elinikäisen oppimisen tahtoa.

Asiakas ja Asiakaslupaus

Edukon tärkein asiakas on opiskelija. Työelämä ja sidosryhmät ovat kouluttaja- ja kehittäjäkumppaneitamme.

Annamme asiakkaalle lupauksen “Made in Eduko – valmiina työelämään”.

MADE-IN-EDUKO

Strategiset teemat

  1. Edelläkävijä. Edelläkävijänä tunnettu ammattiopisto.
  2. Digitaalisuus. Hyödynnämme digitaalisia oppimisratkaisuja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisessa.
  3. Uudistaja. Uudistajana ennakoimme toimintaympäristön muutoksia.
  4. Kestävä tulevaisuus. Olemme kestävän tulevaisuuden ammattiopisto.
  5. Oppimisen ilo. Olemme oppimisen iloa tuottava ammattiopisto.
teemat

hae sivustolta