Ilmoita väärinkäytöksestä

Käytössämme on EU-direktiivin mukainen väärinkäytösten ilmoituskanava (whistleblower). Edukon työntekijä, asiakas tai muu sidosryhmään kuuluva voi tehdä kanavan kautta ilmoituksen mahdollisista havaitsemistaan väärinkäytöksistä täysin luottamuksellisesti ja anonyymisti. Väärinkäytös voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikollisia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytöksistä ilmoittaminen on tärkeää yleiseen etuun kohdistuvien uhkien ja vakavien haittojen ennaltaehkäisemiseksi. Toivommekin, että nostat esiin mahdolliset väärinkäytösepäilyt.

Ilmoituskanava ei ole tarkoitettu yleiseksi palautekanavaksi, vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten. Palautteet voi jättää palautelomakkeella

Ilmoituksen tekeminen ja käsittely

 

Ilmoitus tehdään ilmoituskanavan lomakkeella nimettömänä tai yhteystiedot jättämällä. Ilmoittaja tallentaa ilmoituksen jättämisen jälkeen itselleen seurantalinkin. Ilmoituksen tekijän sekä  käsittelijöiden on mahdollista kirjata ilmoitukseen kommentteja tai vastata lisäkysymyksiin, joita ilmenee ilmoituksen käsittelyn aikana. Seurantalinkin avulla on mahdollista antaa lisätietoja omatoimisesti, vastata mahdollisiin lisäkysymyksiin ja saada tietoa käsittelyn etenemisestä.

Ilmoituskanavan kautta tulevat ilmoituksen ohjautuvat nimetyille henkilöille, jotka käynnistävät tarvittavat toimenpiteet ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi ja tarvittaessa rikkomiseen puuttumiseksi. Käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin. 

Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen, ei palautteen antamiseen tai reklamointiin. Kaikki henkilötietoihin viittaava poistetaan järjestelmästä heti käsittelyn salliessa. Lisäksi henkilöllä, joka on ollut ilmoituksen kohteena, ei ole tarkastusohjetta tietoihin.

 

hae sivustolta