Aito

Perhehoito tarjoaa iäkkäille uuden palvelumuodon kotihoidon, omaishoidon ja palveluasumisen rinnalle.

Ikääntyneiden perhehoito perustuu toimeksianto sopimukseen tai yrittäjyyteen, jossa yrittäjä tarjoaa kodissaan asumis- ja hoivapalvelua ikääntyneille.

Yhteen perhehoitokotiin voidaan sijoittaa 4–6 asiakasta, ja se soveltuu erinomaisesti maaseutuympäristössä toteutettavaksi. Kymenlaakson alueella on vähän ikääntyneiden perhehoitoon keskittyneitä koteja.

Yhtenä syynä vähäiseen määrään on se, ettei perhehoitoyrittäjyyteen räätälöityä valmennusta ole tarjolla eikä perhehoitoyrittäjyyttä vielä tunnisteta yhtenä vaihtoehtona työllistymiselle.

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat:

  • Lisätä maaseudun elinvoimaa sekä maaseutu- ja pienyrittäjyyden toimintaedellytyksiä luomalla uusimuotoista perheyrittäjyyttä Pohjois-Kymen Kasvun toiminta-alueelle.
  • Kehittää ja konseptoida maaseutuelinkeinoksi ja pienyrittäjyyteen soveltuva ikäihmisten perhehoitokonsepti ja -valmennus, joka hyödyntää esim. Green Care -ajattelua ja maaseutuympäristöä ikääntyvän henkilön toimintakykyä sekä elämänlaatua lisäävänä voimavarana. Kymenlaaksolaisen perhehoitokonseptin kehittämisessä hyödynnetään Suomessa kehitettyä perhehoitotyön mallia.

Hankeinfo

Hankkeen nimi
Aito – Ikääntyneille suunnatun perhehoidon kehittäminen
Toteutusaika
1.9.2020-31.12.2022
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kymenlaakso
Rahoitus
Leader Pohjois-Kymen kasvu
Vastuuviranomainen
Kaakkois-Suomen ELY/ Leader Pohjois-Kymen kasvu
Edukon rooli
Päätoteuttaja
Muut toteuttajat
Ei
Lisätietoja

Helkala Maarit
hankevastaava
maarit.helkala@eduko.fi
040 481 3904

hae sivustolta