Digiosaava

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen

 

Digitalisaatio muuttaa työn sisältöjä ja tapoja tehdä työtä. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää uudenlaisia kyvykkyyksiä, osaavaa henkilökuntaa ja johtoa. Ilman riittävää osaamista ja kyvykkyyttä koulutuksen järjestäjät eivät pysty tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja vastaamaan siihen liittyviin haasteisiin.

Hankkeen tavoitteena on luoda ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus, joka sisältää osaamisen kehittämisen polun sekä koulutuskokonaisuudet koulutuksen johdolle, hallintohenkilöstölle sekä opetus- ja tuki-
henkilöstölle. Kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on edistää suunnitelmallisesti koulutuksen järjestäjien digitalisaatiota digikyvykkyyskyselyn teemojen mukaisesti. Kehittämiskokonaisuus työstetään virtuaaliseen osaamiskampukseen, joka kokoaa osaamisen kehittämispolun, koulutukset sekä käyttöönotettavat muokattavat aineistot selkeäksi kokonaisuudeksi kohderyhmät huomioiden. Osaamiskampuksen on tarkoitus myös ohjata käyttäjäänsä, jotta käyttäjä voi keskittyä uuden oppimiseen ja omaksumiseen sen sijaan, että arvokasta aikaa kuluisi ympäristön ja aineistojen hahmottamiseen.

Johtamisen ja hallinnon käytännöt 

  1. Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää
  2. Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen
  3. Digitaalisen infrastruktuurin kehittämine
  4. Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri

Opetuksen ja oppimisen käytännöt sekä oppimisympäristöt

5. Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka

6. Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa

7. Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen

8. Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista


Lisäksi kehittämiskokonaisuudessa huomioidaan rajapinta tiedolla johtamiseen, digitalisaation ja uusien teknologioiden suuntaukset ja ennakointi, parhaat käytänteet, yhteistyö, hankesalkun hallinta, asiakaslähtöisyys, osaamisen johtaminen ja kehittäminen digiajassa, kyberturvallisuus sekä tietoturvan, tietosuojan ja tiedonhallintalain, tekijänoikeuslain ja saavutettavuusdirektiivin näkökulmat.

Hankeinfo

Toteutusaika
1.10.2023 – 30.9.2026

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö | strategiarahoitus

Koordinointi
TTS Työtehoseura Ry
Projektipäällikkö Miia Mäentausta
miia.maentausta@tts.fi
050 5748 606

Edukon rooli
osatoteuttaja

Lisätietoja
Tuija Arola
040 8493 838
tuija.arola@eduko.fi

Erja Mölsä
040 1416 386
erja.molsa@eduko.fi

digiosaava
Virtuaalinen osaamiskampus

hae sivustolta