Digit2

Digit2 – Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään -hanke

Kasvanut digitaalinen osaaminen tukee osallisuutta, työllistymistä sekä työssä ja opinnoissa pärjäämistä sekä kilpailukykyä. Hankkeen tavoitteena on parantaa hankkeen kohderyhmän digitaalisia taitoja niin, että työllistyminen ja työllistäminen onnistuisi paremmin Kymenlaaksossa.

Kohderyhmän digitaalisissa taidoissa on puutteita, jotka vaikeuttavat työllistymistä ja lisäävät entisestään syrjäytymisen uhkaa. Ratkaisuna ongelmaan esitetään yritysten ja työelämän tarpeisiin kehitettyä ja muokattavaa digitaalista sovellusta. Tavoitteena on digitaalisen sovelluksen kautta Kymenlaakson alueen työllisyystoimia tukevan digitaalisen koulutuksen lisääminen ja pysyvän digitaalisen toimintamallin muodostaminen sekä toiminnan juurruttaminen alueelle.

Hankeinfo

Toteutusaika
1.4.2022-31.8.2023
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kymenlaakso
Rahoitus
ESR
Vastuuviranomainen
Hämeen ELY-keskus
Edukon rooli
Osatoteuttaja
Muut toteuttajat
XAMK, Parik-säätiö
Lisätietoja

Mölsä Erja
hankeasiantuntija
erja.molsa@eduko.fi
040 141 6386
Neuvonen Tommi
tommi.neuvonen@eduko.fi
040 583 7183 

hae sivustolta