EETU

EETU-hankkeessa kehitetyt digitaitomateriaalit

EETU-hankkeen tavoitteena on kehittää koulutusta, joka parantaa haastavassa työmarkkina-asemassa olevien, opiskelijoiden sekä vähäisiä digi- ja etätyötaitoja omaavien työmarkkinoilla toimivien työelämätaitoja ja lisää työllistymistä ja vähentää syrjäytymisriskiä.

Lisäksi tavoitteena on vahvistaa työllistymisvalmiuksia ja lisätä hyvinvointia uusien työmuotojen kuten etätyön tekemiseen. Hankkeen toimenpiteissä nojataan vahvasti yksilöohjauksen menetelmiin, erityisesti digitaalisessa ympäristössä ja tarjotaan onnistumisen kokemuksia hankkeessa mukana oleville. Hankkeessa valmistuu pakopelikokonaisuus modernien työelämätaitojen vahvistamiseen ja hankkeen aikana selvitetään, missä kanavissa peliä voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen.

Hanke tarjoaa yksilöohjauksellisen mahdollisuuden kehittää digitaalista ja etätyöosaamista muun muassa ohjatun työelämätaitopakopelin ja testien muodossa. Koulutuspolku räätälöidään yksilötarpeiden mukaisesti. Hankepolulle ohjataan yhteistyössä työllistämispalveluiden ja alueella toimivien työllisyyttä edistävien tahojen kanssa. Kevyempi malli mahdollistaa omatoimisen kouluttautumisen webinaarisarjan, lisämateriaalin ja digitaitopakopelin suorittamisen muodossa.

 EETU-hanke on rahoitettu osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankeinfo

Hankkeen nimi

EETU – Etevästi Etänä Tulevaisuuden Urapoluille
Toteutusaika
1.9.2021-31.8.2023
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR
Edukon rooli
Päätoteuttaja
Lisätietoja
Päivi Kalliomäki
hankevastaava
paivi.kalliomaki@eduko.fi

040 488 4384

Erja Mölsä
hankeasiantuntija
erja.molsa@eduko.fi
040 141 6386

Eetu-hankkeen digitaitomateriaalit

Eetu-hankkeen digitaitomateriaalit

Tervetuloa kehittämään taitojasi digitaalisissa ympäristöissä. Löydät täältä eri aihepiirejä, joista jokainen lähestyy digitaalisessa ympäristössä työskentelyä omasta näkökulmastaan. Voit opiskella kaikki osa-alueet, tai vahvistaa taitojasi jossakin tietyssä asiassa.

hae sivustolta