Equity

Equity-hankkeen tavoitteena on kehittää yhteisiä toimintatapoja ja työkaluja maahanmuuttajanuorten koulutuksen ja työllistymisen nivelvaiheisiin. Hankkeessa kartoitetaan millaisia valmiuksia nuoret maahanmuuttajat tarvitsevat ja millä eri tavoilla oppilaitokset voivat toiminnassaan tukea nuorten työllistymistä.

Hankkeessa pyritään parantamaan nykyisiä toimintatapoja eurooppalaisella yhteistyöllä, jossa otetaan huomioon sekä ammatilliset että sosiaaliset näkökohdat. Hankkeessa kehitetään joustavasti sovellettavia opetussuunnitelmamoduuleja, joita voidaan käyttää kaikkialla Euroopassa nuorten työelämään valmistautumiseen ja yhteiskuntaan onnistuneesti integroitumiseen. 

Hanketta koordinoi Saksa. Kumppanimaat: Saksa, Italia, Espanja, Ranska, Ruotsi.

 

Equitylogo
Equal Opportunities and Inclusion in Vocational Education and Training for Young Refugees and Migrants

hae sivustolta