Erasmus+ NextSteps@TechVET

Erasmus+ NextSteps@TechVET

Kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta ja digitaalisia ohjausmenetelmiä

1.9.2020 – 31.8.2023

NextSteps@TechVET on tekniikan alojen hanke, jossa kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta ja digitaalisia ohjausmenetelmiä. Hanke edistää työelämän sekä opettajien ja kouluttajien ammatillista kehittymistä. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ammatillisten oppilaitosten ja työelämän välisen yhteistyön nykytila ja kehitystarpeet keskittyen erityisesti uraohjaukseen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen fyysisissä ja digitaalisissa ympäristöissä. Lisäksi kehitetään pedagogisesti harkittuja koulutusmateriaaleja ohjaustaitojen sekä koulutuksen ja työn välisen yhteistyön tukemiseksi, edistetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen parhaita käytäntöjä opettajien ja opiskelijoiden ja työelämän näkökulmista.

Hanketta koordinoi HAMK. Suomesta KSAOn lisäksi mukana myös Taitaja ja Tavastia. Kumppanimaat: Hollanti, Viro ja Latvia.

Hanketta rahoittaa Euroopan komission ERASMUS+ -ohjelma.

https://www.hamk.fi/projects/nextstepstechvet/?lang=en

hae sivustolta