ETUKENO

ETUKENO-hankkeen tavoite on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille, yrityksiin ja muihin organisaatioihin ja yrittäjäksi, ja kehittää uusia innovatiivisia keinoja nopean työllistymisen edistämiseksi. Hankkeen toimenpiteissä hyödynnetään maakunnassa aiemmin kokeiltuja ja luotuja elinkeinoelämän koulutustarpeiden ennakoinnin tiedonhankintatapoja.

Tunnistetuilla osaaja-pula-aloilla toimivien hankkeen kumppaniyritysten kanssa ja työttömien työnhakijoiden tai alanvaihtajien kanssa toteutetaan työpajoja ns. hyvä tyypin määrittelemiseksi ja ammattikuvien ja työnantajakuvan kehittämiseksi. Tämän perusteella suunnitellaan ja järjestetään Hyvä tyyppi -valmennuksia. Kumppaniyritysten kanssa tehdään esityksiä rekrykoulutustarpeista ja selvitetään rekrykoulutuksen järjestämisen pullonkauloja yritysten näkökulmasta.

Hankkeessa luodaan toteuttajien yhteinen palvelumalli rekrykoulutusten synnyttämiseksi ja tarjoamiseksi työnantajille avaimet käteen -periaatteella. Hanke edistää maakunnan jatkuvaa ennakointi- ja työelämäyhteistyötä vuosittaisilla tulevaisuusverstailla ja toimialakohtaisten asiantuntijaraatien hyödyntämistä jatkuvasti kerättävän ennakointitiedon tulkitsijoina ja uusien nopean työllistymisen polkujen tunnistajina yhdessä koulutus- ja työelämäpalveluorganisaatioiden kanssa.

Etukeno-hankkeen loppujulkaisu ”Etukenossa eteenpäin”

 

     

Etukenossa eteenpäin. Kokeiltuja keinoja, ajattelun aiheita ja rekrytointivinkkejä osaajapulaa ratkoville yrityksille

Hankeinfo

Hankkeen nimi
ETUKENO – nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille
Toteutusaika
1.10.2020-31.12.2022
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kymenlaakso
Rahoitus
ESR
Vastuuviranomainen
Hämeen ELY-keskus
Edukon rooli
Osa-toteuttaja
Muut toteuttajat
Ekami, XAMK 
Lisätietoja
Tuija Kaitarinne-Kunnari
hankevastaava
tuija.kaitarinne-kunnari@eduko.fi
040 483 2898

Jaa

hae sivustolta