GetInVET

Vihreä siirtymä ammatillisessa koulutuksessa

Edistetään verkottuneiden ammatillisen koulutuksen koulutusohjelmien välistä monialaisuutta talotekniikan alalla keskittyen kestävän kehityksen osaamiseen.

EU:n vihreän siirtymäsuunnitelman mukaan talotekniikka on ratkaiseva tekijä Euroopan unionin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeen tavoitteena on sovittaa talotekniikan alan osaamisvalikoima yhteen tulevaisuuden pätevyysvaatimusten kanssa kehittämällä monialaisia oppimismoduuleja. Tällä tavoin voidaan huomioida verkottuneen rakennustekniikan vaatimukset, mikä on edellytys rakennusten energiatehokkaalle hallinnalle ja rakennusten energiatehokkuudelle ilmastoneutraalilla tavalla. Alan työntekijöitä koskevat vaatimukset ovat samanlaiset kaikkialla Euroopassa. Perinteisten ammattialojen, kuten sähkö-, hankinta- ja rakennustekniikan, työntekijöiden monialaista yhteistyötä tulee lisätä.

Hankkeen tavoitteena on myös kuvata oppimismoduulit ymmärrettävällä tavalla koko Euroopassa. Hanke tukee näin ollen tarvetta tarkastella Euroopan työmarkkinoita kokonaisuutena ja valmistaa sekä harjoittelijoita että opettajia kyseisissä ammateissa työelämän muuttuviin vaatimuksiin.

Hankeinfo

Toteutusaika
1.9.2023 – 31.8.2025

Rahoitus
Erasmus+

Edukon rooli
Osatoteuttaja

Lisätietoja
Jouni Laurikainen
jouni.laurikainen@eduko.fi
040 512 7037

Minna Lemola
minna.lemola@eduko.fi
040 538 6172

hae sivustolta