Green Deal -rakentaja

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan rakennusalan ammatillisten opettajien kestävään uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvän osaamisen lisääminen asiantuntijavetoisella valmennuksella ja kehitystyöpajoilla/aivoriihillä, joilla mahdollistetaan hankkeen päätavoitteen saavuttaminen.

Rakennusalan ammatillisten opettajien lisäksi yritysten ja sidosryhmien edustajille tarjotaan mahdollisuus osallistua osaamisen lisäämiseen. Yhteistyöverkoston sitouttamisella luodaan yhteistä näkymää Green Deal -koulutuskonseptin ja sertifikaattiprosessin suunnittelun pohjaksi.

Hankkeen päätavoitteena on rakennusalan kiertotalousosaamisen, Green Deal -sertifikaattikoulutuksen kehittäminen ja pilotointi. Koulutuksella tuotetaan rakennusalan ammattilaisille valmiudet toimia Green Deal -sopimuksen tehneiden yritysten työmailla ja työskennellä kestävää kehitystä ja kiertotaloutta edistävästi. Koulutuskonseptissa huomioidaan laajasti rakentamisen eri ammattiryhmien toiminta ja työprosessit, jolloin kestävä kehitys on mahdollisimman aukottomasti koko työmaata läpäisevä toimintatapa.

Koulutus on tarkoitettu työelämässä oleville, työnhakijoille ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Koulutusta voidaan toteuttaa erillisenä lyhytkoulutuksena sekä esim. työvoimapoliittisena lisä- ja täydennyskoulutuksena. Koulutuksen ja sertifikaatin kautta todennettu osaaminen lisää osallistujien osaamista ja kilpailukykyä työmarkkinoilla.

Green Deal -osaamisen omaava henkilöstö on kilpailuetu ja joissakin tapauksissa jopa toiminnan edellytys rakennusalan yrityksille. Uusi osaaminen lisää myös yksittäisten työntekijöiden, työnhakijoiden ja opiskelijoiden kilpailukykyä työmarkkinoilla.

 

 

 

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Hankeinfo

Hankkeen nimi
Green Deal -rakentaja
Toteutusaika
1.10.2022 – 31.12.2024
Projektin tila
Käynnissä
Rahoitus
Jotpa
Lisätietoja
Tapani Virtanen
040 758 7917
 
Sami Reijonen
Green Deal logo
Green Deal, eli vihreän kehityksen ohjelma, kartoittaa Euroopalle keinot olla maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuonna 2050. Uuden strategian tarkoitus on muovata EU:sta moderni, resurssiviisas ja kilpailukykyinen alue. Tämä tapahtuu kytkemällä talouskasvu irti luonnonvarojen käytöstä ja siirtymällä kiertotalouteen.

hae sivustolta