HIOMO

  

Hanke on suunnattu pienille (alle 50 työntekijää) ja mikroyrityksille (1-10 työntekijää). Hankkeen tavoitteena on kehittämistyöllä parantaa liiketoiminnan tuottavuutta ja lisätä sekä yritystoiminnan kannattavuutta että yrittäjien hyvinvointia koulutusta ja vertaistukea tarjoamalla.

Hankkeeseen valitut yritykset saavat työpajojen ja verkostojen muodossa kokeneilta asiantuntijoilta konkreettista tukea liiketoimintansa kehittämiseen, yrittäjän arjen hallintaan ja työhyvinvoinnin lisäämiseen yrityksessä. Hankkeen aikana osallistujat myös verkostoituvat toisiaan tukevaksi osaajapooliksi ja ovat mukana kehittämässä kokonaan uusia käytänteitä liiketoiminnan kannattavuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Tavoitteet

1. Vahvistaa mikro- ja pienyrittäjien liiketoimintaosaamista, arjen hallintaa ja verkostoitumista tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi

2. Lisätä mikro- ja pienyrittäjien osaamista liiketoiminnan kannattavuuden seurantaan ja suunnitteluun

3. Lisätä mikro- ja pienyrittäjien valmiuksia hyödyntää digitaalisia työvälineitä yrityksen tuottavuuden ja kannattavuuden seurannassa ja kehittämisessä. myynnissä ja  markkinoinnissa sekä arjen hallinnassa.

Tulokset

1. Hankkeeseen osallistuneiden päivitetyt liikeideat ja liiketoimintasuunnitelmat

2. Yrittäjän parantunut hyvinvointi – Happiness Business Model-mallin soveltaminen

3. Hyvät käytännöt pienyrittäjän arjen hallintaan ja tuottavuuden kehittämiseen – digijulkaisu esim. LEAN-ajatteluun perustuva KANBAN

4. Lisääntynyt liiketoiminta- ja taloudenhallintaosaaminen

5. Lisääntynyt valmius hyödyntää digitalisaatiota yritystoiminnan kannattavuuden seurannassa sekä tuottavuuden tehostamisessa.

6. Yrityksen identiteetin hallinnan lisääminen erityisesti digitaalisessa ympäristössä kuten sosiaalisessa mediassa ja verkkokaupassa

Hankeinfo

Hankkeen nimi

HIOMO – Mikro- ja pienyrittäjän tuottavuuden kehittäminen ja mikroyritysten kannattavuuden parantaminen

Toteutusaika
1.5.2020–30.4.2022
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kymenlaakso
Rahoitus
ESR
Vastuuviranomainen
Hämeen ELY-keskus
Edukon rooli
Hallinnoija
Muut toteuttajat
XAMK Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
Lisätietoja
Puhjo Saila
hanketoiminnan päällikkö
saila.puhjo@eduko.fi

hae sivustolta