Hybrid

Hybrid-hankkeen tarkoituksena on kehittää ammatillisten koulutusorganisaatioiden ja työpajojen yhteistyötä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten nivelvaiheita tukevia menetelmiä ja toimintamalleja, joilla ehkäistään opintojen keskeytymistä ja syrjäytymistä ja tuetaan kohderyhmän siirtymistä koulutuksesta työelämään tai välityömarkkinoille.

Hankkeen toteutus perustuu kiinteään yhteistyöhön oppilaitosten ja välityömarkkinoiden kanssa. Hankkeen tarpeeseen olennaisesti liittyy myös oppivelvollisuusiän korottaminen.

Hanke tukee ammatillisten koulutusorganisaatioiden ja työpajojen aiempaa systemaattisempaa ja syvällisempää yhteistyötä ja yhteiskehittämistä. Toiminnan lähtökohtana ovat joustavat ja ketterät sekä opiskelija- ja työelämälähtöiset toimintatavat. Hankkeen tuloksena Kouvolaan syntyy sujuva ja yhtenevä verkostomaisesti toimiva matalan kynnyksen väylä kohti ammatillisia opintoja.

 

Hankkeen tavoitteet

Kehittää verkostomaista toimintatapaa matalan kynnyksen väyläksi kohti opintoja niille nuorille, jotka sitoutuvat heikosti työhön tai oppilaitoksiin. Tunnistaa 1-2 yhteistyöyrityksen oppimisympäristöä, jotta niissä voidaan suorittaa tutkinnon osia hankkeen aikana. Tunnistaa Covid-19 -koronavirusepidemian aiheuttamia vaikutuksia ja tukea niitä nuoria, joiden opiskeluiden etenemiseen epidemia vaikuttaa kielteisesti.

Joustavoittaa koulutukseen ja ammatillisiin opintoihin siirtymisen nivelvaiheita tiivistämällä työpajojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä.

Kehittää välityömarkkinatoimijan ja oppilaitosten välistä yhteystyötä luomalla uudenlaisia toimintatapoja tutkintokoulutukseen johtavan koulutuksen toteuttamiseen (“arviointi- ja odotuspaja”).

Hankeinfo

Hankkeen nimi
Hybrid 
Toteutusaika
1.5.2021-30.6.2023
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kouvola
Rahoitus
ESR
Vastuuviranomainen
Hämeen ELY-keskus
Edukon rooli
Osatoteuttaja
Muut toteuttajat
Parik-säätiö
Lisätietoja

Hietaharju Päivi
hankevastaava
paivi.hietaharju@eduko.fi
040 740 7629

Mölsä Erja
hankeasiantuntija
erja.molsa@eduko.fi
040 141 6386

 

Jaa

hae sivustolta