Hybrid50+

Hankkeen ensisijaisen kohderyhmänä ovat yli 54-vuotiaat työttömät ja työmarkkinoilla heikossa asemassa olevat henkilöt.  

Hankkeen keskeinen tavoite on toimintamallin sisällön ja prosessin rakentaminen ja kuvaaminen verkostoyhteistyönä TE-toimiston, Parikin, kohderyhmän, yritysten ja työnantajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimintamallin lähtökohtana on Hybrid – Hybridit oppimisverkostot -hankkeessa kehitetty nuorten ja nuorten aikuisten opinnollistamisen prosessi, jota tässä hankkeessa jatkokehitetään ja tarkennetaan, jotta se soveltuu yli 50-vuotiaiden osaamisen tunnistamiseen ja poluttamiseen opintoihin ja töihin.

     

Hankeinfo

Hankkeen nimi
Hybrid 50+
Toteutusaika
1.8.2022-31.12.2023
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kouvola
Rahoitus
ESR
Vastuuviranomainen
Hämeen ELY-keskus
Edukon rooli
Osatoteuttaja
Muut toteuttajat
Parik-säätiö
Lisätietoja

Kaunonen Pasi
hankevastaava
pasi.kaunonen@eduko.fi
040 353 9361

Mölsä Erja
hankeasiantuntija
erja.molsa@eduko.fi
040 141 6386

Jaa

hae sivustolta