ImProfEdu

ImProfEdu

Improving professional education based on needs of the labor market in Russia and Finland by using digital technologies

Ammattikoulutuksen parantaminen työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Suomessa ja Venäjällä innovatiivisten menetelmien ja uuden tekniikan avulla

Kohderyhmät
Ammatillisen toisen asteen opiskelijat, heidän opettajansa ja osuuskunnat.

Tutkimusalueet
matkailu, hiukset, sisustus ja liiketalous.

SOUTH-EAST FINLAND- RUSSIA CBC PROGRAMME 2014-2020

Rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jolla tuetaan hanketoimintaa Euroopan ulkorajoilla Euroopan Unionin, Venäjä Federaation ja Suomen valtion rahoituksella.

Hankkeen tavoitteena on valmistaa uusi yhteinen oppimisympäristö ja opetusmateriaali, joiden avulla tarjotaan suomalaisille liiketalouden, matkailun, rakentamisen sekä hius- ja kauneusalojen opiskelijoille taitoja venäläisessä työympäristössä työskentelyyn ja venäläisille opiskelijoille suomalaisessa työympäristössä tarvittavia taitoja.

Hanketta koordinoi KSAO ja mukana lisäksi Ekami sekä kolme oppilaitosta Pietarista.

Lisätietoja https://www.improfedu.org/en/

HANKEINFO

Toteutusaika
1.5.2020 – 31.10.2022

Rahoitus
Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelma
​​​​​​​2014–2020

Edukon rooli
Koordinaattori

Muut toteuttajat

 

hae sivustolta