JoPeda

JoPeda -hankkeella viedään oppilaitosta eteenpäin! Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Toimintakulttuurin uudistaminen ja asiakkaiden kannalta keskeisten palveluprosessien johtamisen kehittäminen. JoPeda -hanke toteutetaan osana Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen Oikeus osata -ohjelmaa.

JoPeda -hankkeessa toimenpiteinä varmistetaan pedagogisten linjausten ajantasaisuus, selkeytetään pedagogisia vastuita sekä kehitetään tiedolla johtamista pedagogiikassa. Hanke hyödyntää toimenpiteissään palvelumuotoilunkeinoja. Hankkeen tuloksena syntyy organisaatiolle hyödynnettävä toimintojen vuosikello sekä mittaristo toiminnan arvioimiseksi.

Hankkeen aikana henkilöstö myös perehdytetään uusien työkalujen ja niiden tuottaman tiedon käyttöön.

 

 

 

Hankeinfo

Hankkeen nimi

JoPeda – Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen

Toteutusaika
15.12.2020 – 31.12.2022
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Opetushallitus
Vastuuviranomainen
Opetushallitus
Edukon rooli
Osatoteuttaja
Muut toteuttajat
Esedu, Novida, Livia, Raseko, Vierumäki
Lisätietoja
Kailio Outi
hankevastaava
outi.kailio@eduko.fi
040 083 63

Jaa

hae sivustolta