KEKE – Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka

KEKE – Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka

Kehittämis- ja investointihanke, jolla toteutetaan elintarvikesektorin kasvuloikka ja kehitystyössä tarvittavat laboratorioinvestoinnit. Sen päätavoitteena on vahvistaa maakunnan elinvoimaa ja monipuolistaa sen elinkeinorakennetta luomalla alalle liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Lisäksi halutaan: 

  • lisätä alan tki-yhteistyötä ja osaamista 
  • edistää kestävää ruuantuotantoa ja hyödyntää monipuolisemmin luonnosta saatavia raaka-aineita 
  • tukea yritysten uudistumista, muutoskyvykkyyttä ja kasvuhakuista arvonkehittämistä 
  • nostaa tuotteiden jalostusarvoa 
  • edistää alueen elintarvikeyritysten kansainvälistymispotentiaalia

Edukon pääpaino hankkeessa on kasvipohjaisten raaka-aineiden jalostusasteen lisäämiseen liittyvät kokeilut Edukon koekeittiössä ja ruokatehtaassa. Tavoitteena on arvon lisääminen alkutuotantoon sekä uusien tuotteiden kehittäminen ja kokeilu, mihin yritykset voivat osallistua. 

Elintarviketuotannon tuotekehityksessä edistetään kestävää lähituotantoa sekä kasviperäisten proteiinien hyödyntämistä, pilotoidaan elintarviketuotteiden ekologisia pakkausmenetelmiä ja tehdään erilaisia jatkojalostuskokeiluja.
 

Hankkeeseen liittyy myös investointihanke.

FI V Euroopan unionin osarahoittama_POS

Hankeinfo

Toteutusaika
1.10.2023 – 30.6.2026

Rahoitus
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF

Toteuttajat

hae sivustolta