KIITO

KIITO – Innovaatioita, Osaamista ja Työllistymistä Kymenlaaksoon

Hankkeessa luodaan konkreettisia toimenpiteitä aluetalouden monipuolistamiseksi, kansainvälistymiseksi ja työllisyyden parantamiseksi vihreän siirtymän ja globaalien kriisien aiheuttamassa tilanteessa. 

Työttömiksi jäävillä ja työttömyysuhan alla olevilla ei juurikaan ole alueen kasvuyritysten ja kasvupotentiaalia omaavien toimialojen kannalta relevanttia osaamista. Alueen työnhakijoilla voi olla myös rekrytointia vaikeuttavaa työelämätaitojen puutetta.  

Hankkeessa 

  • kartoitetaan osaamistarpeita, räätälöidään koulutuksia, kehitetään osaamista ja tuetaan erityisesti nuorten työllistymistä.

  • yhdistetään alueen pk-yrityksissä toimivia henkilöitä, korkeakouluosaajia, kansainvälisiä ja ammatillisten oppilaitosten osaajia sekä työttömyysuhan alla olevia ja vaikeasti työllistyviä henkilöitä. 

  • tuetaan työttömiä ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia nuoria työllistymisessä ja tarjotaan yrityksille uusia rekrytointi- ja perehdytysmenetelmiä.

FI_co-funded by VERTICAL RGB_POS

Hankeinfo

Toteutusaika
1.2.2024 – 30.6.2026

Rahoitus
Hämeen ELY-keskus

Muut toteuttajat
XAMK
LUT

Lisätietoja
Niina Soisalo
niina.soisalo@eduko.fi
040 672 2886

Minna Kakkonen
minna.kakkonen@eduko.fi
040 483 2858

hae sivustolta