Kaakon Kokka

Hankkeen myötävaikutuksella Kaakkois-Suomeen syntyy palvelupolku / toimintamalli yritysten osaamis-, työvoima- ja kansainvälistymistarpeiden ja kv-osaajien tuoman potentiaalin kohtauttamiseen.

Kehitysprosessi rakentaa yrityksiä ja muita toimijoita yhdistävän ja kansainvälistymistä tukevan avoimen osaajaverkoston, joka tuottaa tulevaisuudenymmärrystä sekä uusia ratkaisumalleja ja tukee kv-osaajien kiinnittymistä alueen sosiaalisiin verkostoihin.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät

Kaakkois-Suomen eri alojen yritykset, joilla on tarve vahvistaa kansainvälistä osaamista ja rekrytoida uusia työntekijöitä osaamisvajeen tai kasvun vuoksi.

Kansainvälistymisvalmiuksia omaavien yritysten johto- sekä hr- ja muu henkilöstö.

Kansainväliset osaajat, jotka ovat valmistuneet tai opiskelevat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson korkeakouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa tai aikuiskoulutuksessa.

Kaakkois-Suomen alueen sosiaalisen toimintaverkoston muodostavien organisaatioiden henkilöstö ja vapaaehtoistoimijat; mm. opiskelijajärjestöt, alueen liikunta- ja kulttuuritoimijat, kaupunkien ja kuntien nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimet.

Hankkeen välilliset kohderyhmät

  • Alueen muut yritykset ja työnantajat
  • Yrittäjäjärjestöt
  • Kaupungit ja kunnat, elinkeinoviranomaiset, kehitysyhtiöt
  • Maakuntaliitot
  • TE- ja muut viranomaiset mm. maahanmuuttoviranomaiset

Muut sidosryhmät, jotka toimivat hankkeen toimenpiteiden rajapinnassa

 

 

 

 

 

Hankeinfo


Kaakon Kokka – Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa
Toteutusaika
1.5.2020 – 31.12.2022
Hankkeen tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kaakkois-Suomi
Rahoitus
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vastuuviranomainen
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Edukon rooli
Osatoteuttaja
Muut toteuttajat
LAB (koordinaattori)
Cursor Oy
LUT
Saimaan Ammattiopisto Sampo
XAMK
Kinno
Ekami
Lisätietoja
Puhjo Saila
hanketoiminnan päällikkö
saila.puhjo@eduko.fi

Asiaan liittyvät tiedostot

hae sivustolta