KULMA

KULMA-hankkeen tavoitteena on yritysten ja yrittäjien muutoskyvyn edistäminen, luovien alojen ja matkailualan yrittäjien yhteistyön tiivistäminen sekä verkostoituminen ja sitä kautta uusien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen. Luovilla aloilla tarkoitetaan tässä hankkeessa käsityöalan sekä taideteollisuus- ja kulttuurialan sekä kuvallisen ilmaisualan toimijoita.

KULMA-hankkeessa tarjotaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyön tiivistämiseen järjestämällä koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimista. Hankkeessa tuetaan yrittäjien osaamista turvallisuusasioissa sekä kestävän kehityksen huomioimisessa. Yrittäjien uusien ideoiden ja palvelujen muotoiluun voidaan hyödyntää FabLab -ympäristön uutta teknologiaa.

Globaalit ilmiöt kuten ilmastonmuutos ja koronapandemia ovat tuoneet muutoksia kustannusrakenteeseen. Kestävän kasvu-uran löytäminen vaatii uudenlaista ajattelua ja vastuullisia toimintatapoja.

Hankkeessa tuetaan yrittäjien ja työntekijöiden työhyvinvointia uudenlaisissa tai epävarmoissa tilanteissa.

Näillä toimenpiteellä tavoitellaan matkailu- ja luovien alojen yrittäjien yhteisiä, toistensa osaamista ja vahvuuksia hyödyntäviä projekteja.

Taikasauvalla tuloksiin -työkalu

Hankeinfo

Toteutusaika
1.9.2021–31.8.2023

Toimintalinja
1.9.2021 – 31.8.2023

Erityistavoite 
Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto – ESR

Vastuuviranomainen 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätietoja
Leena Jäppinen
leena.jappinen@eduko.fi
0400 905 030

Maarit Helkala
maarit.helkala@eduko.fi
040 481 3904

Edukon FabLab - fabrication laboratory
FabLab tarjoaa mahdollisuuksia 3D-tulostukseen, laser- ja tarraleikkaukseen sekä tarkkuusjyrsimen käyttöön. Käynti Utinkatu 85:n puoleiselta sisäpihalta ovikelloa käyttäen.

Hanke on rahoitettu REACT-EU -rahoituksella. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

hae sivustolta