Näkymä

Näkymä – tulevaisuusdataa päätöksentekoon

 

Näkymä – tulevaisuusdataa päätöksentekoon -hanke vahvistaa alueella tehtävän ennakoinnin vaikuttavuutta ja vie ennakointitietoa jatkotutkittavaksi ja toimenpiteiden ja päätösten pohjaksi. Mitä paremmin tulevaisuuteen on alueen toimijoiden kesken varauduttu, sitä paremmat ovat alueen menestymismahdollisuudet.

Hankkeen avulla alueen toimijoita yrityksistä julkiseen sektoriin ja oppilaitoksiin tutustuu ennakointitiedon hyödyntämiseen ja tulevaisuustyöskentelyyn. Tulevaisuustiedon avulla ymmärretään paremmin markkinoiden ja asiakastarpeiden muutoksia sekä pystytään vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin sopivalla tarjonnalla. Ennakoinnin avulla myös työnantajien osaamistarpeisiin varautuminen helpottuu. Hankkeen tuloksena oppilaitosten tarjonta vastaa aiempaa paremmin työnantajien tarpeisiin ja oppilaitoksissa pystytään varautumaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin, kun opinto- ja uraohjauksessa hyödynnetään aiempaa
paremmin toimialakohtaista ennakointitietoa.

Näkymän tavoitteet

 

  1. Vahvistaa alueella jo tuotettavan ennakointitiedon kulkua käytännön toiminnaksi.
  2. Viedä tuotettavaa ennakointitietoa aiempaa useamman saavuttavaan muotoon ja toimia linkkinä tiedon ja toimijoiden välissä.
  3. Tehdä ennakointitoimintaa tutuksi alueella ja tuoda tulkittuja näkökulmia tiedoksi alueen toimijoille päätöksenteon ja toiminnan suunnittelun tueksi.
  4. Auttaa alueen toimijoita tulkitsemaan ennakointitietoa ja luomaan omia verkostokohtaisia tulevaisuusnäkymiä.
  5. Vahvistaa ammatinvalinnan ohjauksen ohjautumista ajankohtaiseen ja ennakoivaan toimialatietoon.
  6. Vahvistaa alueella tapahtuvaa toimintaa ja päätöksentekoa lisääntyvän tulevaisuuskyvykkyyden avulla ja arkipäiväistää ennakointia, jotta sen käyttöön ei koeta liian suurta kynnystä.
  7. Tuotteistaa hankkeen aikana tulevaisuustyöskentelyä helpottavia palvelupaketteja
  8. Juurrutetaan ennakointiajattelua ja -toimintaa osaksi oppilaitosten normaalia toimintaa ja johtamista.

Hankeinfo

Toteutusaika
1.1. – 31.12.2023

Rahoitus
AKKE-rahoitus – Kymenlaakson liitto

Edukon rooli
Osatoteuttaja

Muut toteuttajat
Xamk, koordinaattori
Ekami

Lisätietoja
Tuija Kaitarinne-Kunnari
tuija.kaitarinne-kunnari@eduko.fi
040 483 2898

 

hae sivustolta