Newlog

  

NEWLOG -hankkeella tavoitellaan ratkaisua logistiikka-alan voimakkaaseen murrokseen. Kasvu- ja rakennemuutoksiin kehitetään uudenlaisia toimintatapoja työllistämisen varmistamiseksi koulutusten avulla. Hankkeessa on tarkoitus vahvistaa osaamista ja tuoda valmiuksia muuttuviin työtehtäviin logistiikan eri toiminta-alueilla. Lisäksi alan työnkuvat ovat muuttuneet huomattavasti aiemmasta. Tähän tarvitaan laadukasta ja osuvaa koulutustarjontaa, jossa kyetään huomioimaan digitaalisuuden tuomat haasteet.

Hankkeen kohderyhmänä ovat logistiikka-alan yritysyhteistyökumppanit, heidän työntekijänsä sekä logistiikka-alalle hakeutuvat, kouluttautuvat henkilöt ja myös työssä omaa osaamistaan kehittävät henkilöt.

 

Hankkeen tulokset

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti tuloksena ja vaikutuksina
1. Saadaan tietoon ennakoivasti millaista osaamista logistiikka-alalla tarvitaan tulevaisuudessa.
2. Saadaan kehitettyä osaamistarpeiden mukaista sekä tutkinto- että ei-tutkintotavoitteista koulutusta erilaisten oppimisympäristöjen avulla. Koulutussisällöt ovat muunnettavissa ja hyödynnettävissä erilaisissa yritys- ja opiskelijatarpeissa.
3. Toteutetaan malleja yksilön muutosvalmiuksien vahvistamiseen muuttuvassa työympäristössä ja urapolkujen luomisessa.
4. Opettajien työelämäosaaminen päivittyy vastaamaan työelämän osaamistarpeita.
5. Saadaan aikaan logistiikan asiakkuuksien ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto.

 

Hankkeen verkkosivut: www.newloghanke.fi 

 

Hankeinfo

Hankkeen nimi
NEWLOG -hanke
Toteutusaika
15.5.2020 – 31.8.2022
Projektin tila
Päättynyt
Rahoitus
Euroopan sosiaalirahasto ESR
Hankkeen toteuttajat
Vantaan ammattiopisto Varia, Hyria Koulutus Oy ja Kouvolan Ammattiopisto Eduko
Lisätietoja
Niina Kansikas
hankevastaava
niina.kansikas@eduko.fi

hae sivustolta