NextSteps@TechVET

NextSteps@TechVET on tekniikan alojen hanke, jossa kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta ja digitaalisia ohjausmenetelmiä. Hanke edistää työelämän sekä opettajien ja kouluttajien ammatillista kehittymistä.
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ammatillisten oppilaitosten ja työelämän välisen yhteistyön nykytila ja kehitystarpeet keskittyen erityisesti uraohjaukseen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen fyysisissä ja digitaalisissa ympäristöissä. Lisäksi kehitetään pedagogisesti harkittuja koulutusmateriaaleja ohjaustaitojen sekä koulutuksen ja työn välisen yhteistyön tukemiseksi, edistetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen parhaita käytäntöjä opettajien ja opiskelijoiden ja työelämän näkökulmista.

Hankkeen tuotokset

Hankkeessa tuotettiin materiaalia työpaikkaohjaajille, ammatillisille opettajille ja opiskelijoille. Lisäksi hankkeessa kehitettiin osaamismerkit työpaikkaohjaajan ja ammatillisen opettajan ohjausosaamisen tunnistamiseksi. Kaikki osaamismerkit suoritettuaan voi opettaja tai työpaikkaohjaaja hakea metamerkin.

Opettajalle

Osaamismerkit

HANKEINFO

NextSteps_at_TechVET

 

Toteutusaika
1.9.2020 – 31.8.2023

Toteutusalue
Kymenlaakso

Rahoitus
OPH (Erasmus+)

Edukon rooli
Osatoteuttaja

Muut toteuttajat:

 
 
 
 
 
 
 
 

hae sivustolta