Ilmastovastuullisen ympäristörakentamisen osaamismiljööt

Ilmastovastuullisella ympäristörakentamisella tarkoitetaan sellaisten rakentamisen ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa, jotka minimoivat ympäristölle aiheutuvaa päästökuormitusta rakentamisessa, käytettyjen materiaalien valinnassa ja niiden käytössä erilaisissa ympäristökohteissa.

Hiilineutraalit tai uusintavat ratkaisut edistävät hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamista, tukevat ilmastonmuutokseen sopeutumista ja luovat edellytykset rakennussektorin sekä kaupunkiympäristön vihreälle siirtymälle. 

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on lisätä ekosuunnitteluosaamisen hyödyntämistä ja tuoda saataville turvesektorin ja sen liitännäisalojen sekä rakennemuutostoimialojen työttömyysuhan alaisille henkilöille uusia työllisyysmahdollisuuksia, edistäen samalla yritystoiminnan kehitystä ilmastovastuullisen ympäristörakentamisen liiketoiminta-alueella.

Hankkeen toiminnassa

  • hyödynnetään muotoiluajattelua (planetaarinen muotoilu, palvelumuotoilu, strateginen muotoilu)
  • lisätään osaamista ilmastovastuullisten paikallisesti tuotettujen raaka-aineiden käytöstä ja pyritään lisäämään niiden liiketoimintamahdollisuuksia paitsi rakentamisen, myös biomateriaalin raaka-aineen tuotannossa ja jalostuksessa

Hankkeen toimenpiteiden vaikutukset heijastuvat liiketoimintapotentiaalina sekä uusien yritysten syntymisen että olemassa olevan liiketoiminnan uudelleen suuntaamisen kautta aluetalouteen. Hankkeen myötä syntyvä osaamismiljöömalli tarjoaa alustan entistä ketterämmälle ja tavoitteellisemmalle koulutusyhteistyölle ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun, kohdentaen osaamisen lisäyksen toimenpiteitä kohderyhmälle aktiivisesti jo miljöömallin hahmottelun ja sen osa-alueiden pilotoinnin aikana.

Osaamismiljöömalli

  • edistää kestävää kehitystä
  • tukee raaka-aineen saatavuuden parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä lisäämällä tietoa hyödynnettävien materiaalien laatuvaatimuksista ja käyttökohteista
  • tukee vaihtoehtoisten biomateriaalien hyödyntämistä, kuten järviruoko, jonka poistamisella vesistöistä on myös tärkeä ympäristönhoidollinen näkökulma

Hankkeessa ratkaistaan turvesektorin ja sen liitännäisalojen liiketoiminnan uudelleensuuntaamisen ja innovaatiotoiminnan sekä rakentamisen ja kaupunkikehityksen ympäristökestävyyden haasteita yhdessä, näin tehokkaasti edistäen kestävää kehitystä ja alueellista vihreää siirtymää.

 

Tapahtumia

8.5.24 hankeryhmä ( Ekami,Xamk ja Eduko) kävi tutustumassa Kettumäen kansanpuistossa
järviruo´on eri käyttömahdollisuuksiin. Urpo Huuskonen kertoi, miten järviruokoa voidaan käyttää rakennusmateriaalina.

 

Hankeinfo

Toteutusaika
1.3.2024 – 30.6.2026

Rahoittaja
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto – JTF

Edukon rooli
osatoteuttaja

Muut toteuttajat
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu oy, XAMK | koordinaattori
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami

Lisätietoja
Päivi Hietaharju
040 740 7629
paivi.hietaharju@eduko.fi

Asiaan liittyen muualla

Ilmastovastuulliset osaamismiljööt -hanke | järviruoko
Ilmastovastuullinen ympäristörakentaminen - järviruoko

hae sivustolta