SEIL

Hyvinvointiteknologia ikäihmisten kotona asumisen tukena

Welfare Technology in a Cross Sectoral Learning Environment
Smart, Easy and Independent Living – SEIL

SEIL-hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja opettajien osaamista hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä kotona asuvien vanhusten hoidossa ja tukemisessa sekä lisätä yhteistyötä eri tutkintojen välillä. Vahvistamalla hyvinvointiteknologiaan liittyvää osaamista vastataan paremmin työelämän tarpeisiin ja kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua.

Hankkeen aikana luodaan yhteistyössä työelämän edustajien kanssa oppimateriaalia ja opetussuunnitelma tutkinnonosalle, joka toteutetaan ainakin osittain Sosiaali- ja terveysalan, sähköalan ja turvallisuusalan opiskelijoiden vertaisoppimisena. Eri alojen osaamista jakamalla lisätään opiskelijoiden osaamista ja työelämävalmiuksia.  Opiskelijoille pidetään hankkeen aikana pilottikoulutus.

Hankeinfo

Hankkeen nimi
SEIL

Toteutusaika
1.9.2019 – 31.8.2022

Rahoitus
Erasmus+

Edukon rooli
Osatoteuttaja

Muut toteuttajat

 

hae sivustolta