Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksenjärjestäjien hallinto ja operatiivinen johto, oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat.

Tavoitteet

Hankkeessa on neljä kehittämiskokonaisuutta:

  1. Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen
  2. Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen
  3. Osaamisen ja henkilöstön johtaminen
  4. Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen

Toimenpiteet

Hankkeessa laaditaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli verkostokehittämistä ja yhteisoppimista hyödyntäen. Hankkeen kehittämiskokonaisuudet – pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen, laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen, osaamisen ja henkilöstön johtaminen sekä tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen, perustuvat tietovarantojen systemaattiseen käyttöön ja koulutuksen järjestäjien tiiviiseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Hanke tuottaa strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamallin ammatillisen koulutuksen johtamisen tueksi.

Hankeinfo

Toteutusaika
1.12.2023 – 31.12.2024

Rahoitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttamassa on kattava valtakunnallinen verkosto, joka käsittää 81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Päätoteuttaja
Turun kaupunki

Lisätietoja
Tuija Arola
040 849 3838
tuija.arola@eduko.fi

hae sivustolta