TEFLON

TEFLON – Työelämäfoorumit ja laatua ohjaukseen

Kohderyhmä
opettajat, kouluttajat sekä välillisesti opiskelijat ja työelämän edustajat

Tavoitteet

1. Työelämäfoorumitoiminnan kehittäminen

  • Sosiaali- ja terveysalan työelämäfoorumitoiminnan mallin hyödyntäminen muille aloille (rakennus-, pintakäsittely sekä sähkö- ja automaatioala)

2. Opettajien osaamisen lisääminen työpaikkaohjaajien perehdytyksessä

  • erilaiset koulutuskokonaisuudet opettajille: lähitoteutusmalli, hybridimalli ja digitaalinen malli

3. Työpaikkaohjaajakoulutus-verkkomateriaalien päivitys ja vienti Edukon uudelle digitaaliselle eKampus-oppimisalustalle (itslearning)

Toimenpiteet

1. Sosiaali- ja terveysalan työelämäfoorumitoiminnan tarkastelu ja päivitys ja toiminnan mallintaminen muille aloille

  • ​​​​​​​Toimivaa mallia aiotaan viedä rakennus-, pintakäsittely- sekä sähkö- ja automaatioaloille. Mallia muokataan näille aloille sopivaksi ja luodaan työelämäfoorumien vuosikello.
  • Selvitetään, kuka, miten, milloin ja missä työelämäfoorumit järjestetään. Kartoitetaan työelämäfoorumien tavoitteet ja sisällöt alakohtaisesti työelämää kuunnellen.

2. Opettajien osaamisen lisääminen

  • Hyödynnetään Kaakkois-Suomen verkostossa tuotetun opettajien ohjausosaamisen perehdytysmallia ja muokataan se itseopiskelukokonaisuudeksi Edukon digitaaliseen eKampus-oppimisympäristöön
  • Perehdytysmallin pohjalta luodaan lähikoulutuskokonaisuus vaihtoehdoksi itseopiskelulle
  • Mahdollistetaan osaamisen lisääminen hyödyntäen lähi- ja itseopiskelua (hybridimalli)

3. Kartoitetaan, tarkastellaan ja päivitetään työpaikkaohjaajakoulutus-verkkomateriaalit ja luodaan materiaaleista koulutuskokonaisuus Edukon digitaaliseen eKampus-oppimisympäristöön

Tulokset

  1. On luotu tarkentunut prosessi, miten työelämäfoorumitoiminta toteutetaan Edukossa.
  2. Opettajien osaaminen työpaikkaohjaajien perehdyttämisessä on kehittynyt.
  3. Opettajien itseopiskelumateriaalit ovat saatavilla itslearningissa eKampuksella ja näistä on tiedotettu henkilöstöintranet MyEdussa.

 

otsakorven logo

Hankeinfo

Toteutusaika
1.1.2023 – 31.12.2023

Rahoittaja
William ja Ester Otsakorven Säätiö

Edukon rooli
ainoa toteuttaja

Lisätietoja
Erja Mölsä
hankeasiantuntija
erja.molsa@eduko.fi

040 141 6386

hae sivustolta