TEFLON2

Aiemmin toteutetun TEFLON – Työelämäfoorumit ja laatua ohjaukseen -hankkeen toimesta kehitetty toimintatapa on mallinnettu. Sen jatkokehittäminen, pysyvien rakenteiden luominen ja kaikkien alojen työelämäyhteistyön parantaminen koetaan tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Aiemmassa hankkeessa oli vain muutama ala mukana; nyt hyvää työtä jatketaan laajentamalla sitä Edukossa kaikille aloille. Samalla edelleen kehitetään toimintatapoja ja koulutussisältöjä nopeasti muuttuvassa työ- ja koulutusmaailmassa. Uutena näkökulmana kehitetään foorumeita niin, että eri alojen opiskelijat ovat mukana toiminnassa.

Hankkeen tavoitteet
 
  1. Työelämäfoorumitoiminnan jatkokehittäminenTEFLON-hankkeessa kehitetyn työelämäyhteistyömallin hyödyntäminen ja tutkinto-opiskelijoiden osallistaminen eri alojen työelämäfoorumeille
  2.  Työpaikkaohjaajakoulutusmateriaalien kehittäminen ja ajankohtaisten asioiden lisääminen digitaaliselle oppimisalustalle.

Kohderyhmä

Opiskelijat, opettajat, ohjaajat, työelämän edustajat ja työpaikkaohjaaja

Tulokset

  1. Työelämäfoorumitoiminnan päivittäminen kaikille aloille ja sen hyödyntäminen. Opiskelijoiden foorumeihin osallistumisen juurruttaminen oppilaitoksen arkeen.
  2. Opiskelijoiden maailman lähentäminen työelämän kanssa.  Koulutusmateriaalien työstäminen ajantasaisiksi ja helppokäyttöisiksi.  
otsakorven logo

Hankeinfo

Toteutusaika
1.1. – 31.12.2024

Rahoittaja
William ja Ester Otsakorven Säätiö

Lisätietoja
Helena Mattila
helena.mattila@eduko.fi
040 4884 371

Jani Nurmi
jani.nurmi@eduko.fi
040 6877 775

hae sivustolta