Tieto-osaava

Tieto-osaava-hanketta on toteuttamassa laaja, valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen verkosto, yhteensä 75 toimijaa. Verkostoa koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Hanke on suunnattu kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille, ja sen aikana syntyneet tulokset ja mallit ovat kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käytettävissä.

Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko, on mukana työpaketeissa 1-4, joiden teemat ovat

  • Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen
  • Tiedon tuottaminen tarpeen näkökulmasta
  • Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä
  • HOKSien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sen kokonaisbudjetti on neljä miljoonaa euroa.

Hankeinfo

Toteutusaika
1.1.2022 – 30.4.2024

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinointi
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Lisätietoja
Tiina Nokkanen
040 4884 066
tiina.nokkanen@eduko.fi

hae sivustolta