TYYKI

TYYKI – työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilikierrosta

Hankkeessa tutkitaan mitä uusia ammatteja, työtehtäviä, tehtäväkuvia, työprosesseja ja osaamistarpeita tekstiilien kerääminen, käsittely, uusiokäyttö ja -tuotanto synnyttää. Tutkimuksen perusteella suunnitellaan ja pilotoidaan koulutuskokonaisuuksia.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

1. Oppilaitosten ja työelämän yhteistyönä tehtävä tutkimus uuden osaamispalvelun perustaksi: Mitä uusia ammatteja, työtehtäviä, tehtäväkuvia, työprosesseja ja osaamistarpeita tekstiilien kerääminen, käsittely, uusiokäyttö ja -tuotanto synnyttää.

2. Suunnitellaan ja pilotoidaan koulutuskokonaisuuksia, jotka soveltuvat hanketoimijoiden koulutustarjontaan (ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö). Koulutukset suunnitellaan niin, että ne tukevat yksilöllisiä, oppilaitosrajat ylittäviä sekä mahdollisia suorittaa työn ohessa. Koulutukset täydentävät perusrahoituksella toteutettavaa ja/tai muuta olemassa olevaa tarjontaa.

Koulutukset toteutetaan mikrokredentiaaleina, jolloin ne soveltuvat työelämässä oleville sekä esim. pajatoiminnoissa oleville. Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Savossa tehtävä pilotointi ja koulutusten käytettävyyden arviointi tehdään yhteistyössä yritysten kanssa.

Osaamispalvelun tai koulutuksen pääasiallinen kohderyhmä:

  • työssä olevat
  • työvoiman ulkopuolella olevat
  • työttömät

Mediassa

Hankeinfo

Toteutusaika
1.1.2023 – 31.12.2024

Rahoittaja
Jotpa

Edukon rooli
koordinaattori

Muut toteuttajat

Lisätietoja
Minna Parkko
minna.parkko(at)eduko.fi
040 869 9400

Yhteydet muihin hankkeisiin

Tapahtumia

Seminaari tekstiilikiertotalouden toimijoille järjestettiin
Mikkelissä 6.2.2024 | www.linkedin.com

hae sivustolta