USiTaT

Up-skilling Sustainibility in Travel and Tourism

USiTaT-hanke kehittää matkailualan sosiokulttuurista vastuullisuutta. Matkailuala on kasvava tulon, työllisyyden ja vaurauden tuottaja. Sen nopealla laajentumisella on kuitenkin monilla matkailualueilla ollut haitallisia ympäristö- ja sosiokulttuurisia vaikutuksia.

Vastuullinen matkailu on noussut kehittämiskohteeksi sekä globaalisti että paikallisesti. Ekologinen kestävyys kestävä kehitys on tunnistettu ja otettu hyvin huomioon matkailualalla, mutta sosiokulttuuriseen kestävyyteen on kiinnitetty vähemmän huomiota. Sosiokulttuurisesti kestävään matkailuun kuuluu mm. saavutettavuus, identiteetit, tasa-arvo ja kulttuurinen ymmärrys.

Matkailuala tarvitsee henkilöstöä, joka pystyy toteuttamaan kaikki palvelut sosiokulttuurisesti kestävällä tavalla,  ja ammatillisten oppilaitosten tulee pystyä kouluttamaan tällaista osaamista. 

Hankkeessa kerätään tietoa, miten sosiokulttuurinen kestävyys matkailussa ymmärretään ja millaisia toimia kumppanimaiden matkailuyrityksissä ja ammatillisessa koulutuksessa on toteutettu sosiokulttuurisen kestävyyden edistämiseksi. Tulosten pohjalta suunnitellaan sosiokulttuurisesti kestävän matkailun opintojakso ja laaditaan aihepiiriä käsittelevä digitaalinen opas, jota voidaan käyttää myös koulutuksen oppimateriaalina.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmiä ovat opiskelijat, opettajat, koulutusorganisaatiot, yhdistykset, työelämä ja matkailualan yritykset.

Toimenpiteet

Projektiryhmä kerää ammatillisista oppilaitoksista ja matkailualan yrityksiltä tietoa, miten sosiokulttuurinen vastuullisuus matkailualalla ja matkustamisessa ymmärretään, millaisia toimia kumppanimaissa on tehty sosiokulttuurisen kestävyyden kannalta ja miten tätä opetetaan ammatillisissa oppilaitoksissa.

Tulosten perusteella suunnitellaan:

1) Sosiokulttuurisesti kestävän matkailun opintojakso matkailualan koulutusta tarjoaville organisaatioille

2) Digitaalinen opas työelämälle ja ammatillisen koulutuksen organisaatioille

Työ on jaettu seuraaviin teemoihin:

  • Gastronomia
  • Maailmanperintökeskukset
  • Kulttuuri-identiteetti
  • Saavutettavuus ja vapaus

Tavoitteet

1
Opintojakso sosiokulttuurisesti kestävän matkailun opettamiseen ja oppimiseen.
Jakso suunnitellaan siten, että se on helppo ottaa käyttöön paikallisesti EU-maissa
osana opetussuunnitelmaa tai osaamista päivittävää kurssia.

2
Digitaalinen opas sosiokulttuurisesti kestävän palveluketjun toteuttamiseen matkailualalla. Opasta voidaan käyttää ohjemateriaalina työelämässä ja oppimateriaalima koulutuksessa.

Funded by the European Union

Hankeinfo

Toteutusaika
1.11.2021 – 31.12.2023

Rahoitus
Erasmus+

Toteuttajat

Lisätietoja

Päivi Kalliomäki
hankevastaava
paivi.kalliomaki@eduko.fi

040 4884 384

Erja Mölsä
hankeasiantuntija
erja.molsa@eduko.fi
040 1416 386

hae sivustolta