Vaikuttavat työllisyyspolut

Kouvolan kaupunki valmistautuu TE2024-uudistukseen, jossa pääosa nykyisten TE-toimistojen palveluista siirtyy kuntien järjestettäviksi vuoden 2025 alussa. Nykyisin palvelut järjestää valtio. Muutosta kutsutaan TE2024-uudistukseksi, ja se tehdään työllistymisen nopeuttamiseksi. Ajatuksena on, että kun työllisyyspalvelut, koulutuspalvelut ja elinkeinopalvelut ovat kaikki paikallisesti kuntien vastuulla, asiakkaat työllistyvät nopeammin. Samalla kuntien elinvoima kasvaa.

Kouvolassa TE2024-uudistuksen edellyttämiä palvelu- ja toimintamalleja muotoillaan huhtikuun alussa käynnistyneessä Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeessa. Kouvolan kaupunki sai Euroopan sosiaalirahastolta (ESR) hanketta varten hakemansa summan, noin 815 000 euroa. Hakemuksessa on päähakijana kaupunki ja osatoteuttajina elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation Oy (Kinno) sekä Kouvolan Ammattiopisto Oy (Eduko). Myönnetyistä 815 000 eurosta 430 000 euroa kohdistuu Kouvolan kaupungille. Lopusta rahoituksesta 160 000 euroa kohdistuu Kinnon ja 225 000 euroa Edukon hankeosuuksiin. Osatoteuttajien lisäksi yhteistyökumppaneina ovat Kaakkois-Suomen
TE-toimisto, Kymenlaakson hyvinvointialue sekä eteläisen Kymenlaakson kunnat.

Rakenteilla palvelupolut ja työllisyyden hoidon palveluekosysteemi

Kouvola aikoo rakentaa joustavat ja ketterät työ- ja elinvoimapalvelut. Palvelupolkujen lisäksi Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeessa rakennetaan paikallista työllisyyden hoidon palveluekosysteemiä, joka sovittaa yhteen työtä, jota eri toimijat – kunnat, TE-palvelut, Kymenlaakson hyvinvointialue, koulutusorganisaatiot ja kehittämisyhtiöt – tekevät osaamisen, työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi. Tavoitteena on vahva verkostotyöhön pohjautuva toimintamalli.

Hankkeessa pyritään työvoiman osaamisen kehittämiseen, elinvoiman ja työn tarjonnan kasvattamiseen, pitkäaikaisen työttömyyden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä työllisyyden hoidon palveluekosysteemin rakentamiseen.

Kaakkois-Suomeen syntyy kolme työllisyysaluetta

TE2024-kokonaisuudistuksen seurauksena Kaakkois-Suomen TE-toimiston nykyiselle toimialueelle on syntymässä kolme työllisyysaluetta: Kouvolan kaupunki järjestää työvoimapalvelut jatkossa itsenäisesti, kun taas Etelä-Karjala ja Etelä-Kymenlaakso rakentavat ratkaisunsa vastuukuntamallin pohjalta. Eri työllisyysalueiden valmistelijat käyvät uudistuksen edistämisestä yhteistä keskustelua paitsi keskenään, myös paikallisen TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa

Vaikuttavat työllisyyspolut- hankkeen järjestämä Veto- ja pitovoimaa -seminaari järjestettiin Kouvolan kaupungintalon juhlasalissa 4.4.2024

Tilaisuudessa oli paikalla lähes sata kuulijaa. Tämä tilaisuus avasi seminaarisarjan, jonka seuraava seminaari ”Osaamista ja kestävää hyvinvointia Kouvolaan” järjestetään 30.5.2024 klo 12-15.30.  

Ilmoittaudu seminaariin

Seminaarit on tarkoitettu Kouvolassa työllisyyttä edistävien organisaatioiden asiantuntijoille, päättäjille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Euroopan Unionin osarahoittama

Hankeinfo

Toteutusaika
1.4.2023 – 30.9.2025

Rahoitus
ESR

Edukon rooli
Osatoteuttaja

Muut toteuttajat
Kouvolan kaupunki (päätoteuttaja)
Kouvola Innovation Oy (Kinno)

Lisätietoja
Päivi Hietaharju
paivi.hietaharju@eduko.fi
040 740 7629

Asiaan liittyen muualla

hae sivustolta