Varustamo – tukena yrityksen omistajanvaihdoksessa

Suomessa kymmenillä tuhansilla yrityksillä on lähivuosina edessään omistajanvaihdos. Omistajavaihdosten seudulliselle koordinoinnille, matalan kynnyksen palvelujen organisoinnille, omistajavaihdoksiin liittyvien herättelytoimien säännöllisyydelle ja edistymistoimien pitkäjänteiselle kehittymiselle on havaittu suuri tarve. Tarvitaan kaikkien elinkeinotoimijoiden ja oppilaitosten yhteistyötä ja yhdessä sovittuja käytänteitä ja malli, joilla omistajanvaihdoksia tuetaan ja edistetään järjestelmällisesti. 

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa yritysten omistajanvaihdoksia ennakoiden. Hankkeessa lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista yrityskaupan ja omistajanvaihdoksen asioista sekä vastataan yritysten – yrittäjien, yritysjohdon ja yrityksen työntekijöiden – tiedon ja tuen tarpeisiin. 

Hanke tukee Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteita alueen elinkeinoelämän uudistamiseksi, innovaatioiden edistämiseksi sekä osaamisen ja koulutuksen parantamiseksi. Yrittäjyyskasvatuksen jatkuvuuden varmistaminen tukee näitä tavoitteita, samoin kuin yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

FI_co-funded by VERTICAL RGB_POS

Hankeinfo

Toteutusaika
1.10.2023 – 30.9.2026

Toteuttajat

  • Cursor Oy
  • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK
  • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami
  • Kouvolan Ammattiopisto Oy Eduko
  • Kouvola Innovation Oy

Rahoitus
ESR+

Lisätietoja
Pekka Hokkanen
050 5662 266

Maarit Helkala
040 4813 904

Aiheesta muualla

hae sivustolta