VIERKO

Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ammatillisessa koulutuksessa 

 

Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi parannetaan kotimaisten kielten opetuksen tarjontaa ja laatua ja kootaan/tuotetaan selkokielistä materiaalia.

Hanketta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön Strategiaraha 2023 -rahoitusohjelmasta. Strategiarahoituksella kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi samassa yhteydessä parannetaan kotimaisten kielten opetuksen tarjontaa ja laatua.

Suomessa on paljon vieraskielisiä osaajia, joiden osaamista ei ole tunnistettu eikä hyödynnetty riittävän hyvin. Esteenä on usein kielitaito sekä erityisesti aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen. Työpaikkojen monikulttuurisuusosaaminen ja kielitietoinen toiminta vaativat edelleen aktiivista kehittämistä, jos halutaan parantaa vieraskielisten työllistymistä. Hankkeessa pyritään myös kehittämään työpaikkaohjaajien kielitietoisuutta ja monikulttuurisuusosaamista.

Koulutuksen järjestäjien perinteisiä toimintatapoja haastavat uudenlaiset työelämän nopeat tarpeet työvoimasta ja työvoiman jatkuva osaamisen kehittäminen. Koulutuksiin hakeutuu yhä enemmän aikuisia alan vaihtajia tai työperäisen maahanmuuton sekä kv-rekrytoinnin kautta opiskelijoita. Näillä kaikilla on yhdistävänä tekijänä halu ja tarve päästä nopeasti työmarkkinoille ja työhön.

Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
Mukana on 62 osatoteuttajaa

Hankeinfo

Toteutusaika
1.1.2023 – 31.12.2024

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö | strategiarahoitus

Koordinointi
Keuda

Edukon rooli
osatoteuttaja

Lisätietoja
Tarja Vuorela
040 580 3424
tarja.vuorela@eduko.fi

hae sivustolta