Kulttuurimatkailua Kouvolaan

kulma_tyopaja
Syksyllä 2022 oli myös FabLab-työpaja, jossa tehtiin yrityksille omia tuotteita.

KULMA kulttuurimatkailua Kouvolaan -hanke 1.9.2021-31.8.2023, ESR-hanke

KULMA-hankkeen tavoitteena on yritysten ja yrittäjien muutoskyvyn edistäminen, luovien alojen ja matkailualan yrittäjien yhteistyön tiivistäminen sekä verkostoituminen ja sitä kautta uusien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen.

Työpajat

KULMA-hankkeessa yrittäjät kokoontuvat säännöllisesti työpajoihin, joissa verkostoidutaan ja innovoidaan. Päivät ovat intensiivisiä ja värikkäitä. Yrittäjillä on ollut hyvä meno päällä!

Kuva työkirjan kannesta

Nyt hankkeessa on ilmestynyt työkirja, jonka avulla voi kehittää omaa liiketoimintaa vuoden joka kuukaudelle suunnitellun teeman mukaisesti. Työkirjassa paneudutaan mm. tuotteistamiseen, markkinointiin, asiakkaan ostopolkuun sekä hinnoitteluun. Selkeiden ohjeiden ja hyvien vinkkien avulla liiketoiminta kehittyy eikä yrittäjän hyvinvointiakaan ole unohdettu.

logot

Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

hae sivustolta